De vlaggen van de hogeschool

Over het lectoraat

Afgelopen jaren heeft er een enorme transitie in het sociaal domein plaatsgevonden: ingrijpende veranderingen in het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn met grote gevolgen voor de beroepskrachten die in dit domein werken. Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap focust zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en implementatie van nieuwe werkwijze voor zorg- en welzijnsprofessionals.

Wat is sociale innovatie?

Sociale innovatie wordt gestuurd door een vraag, kan worden herkend en beschreven als een proces en speelt zich af binnen een (te definiëren) context. Het gaat over het bewust, intentioneel veranderen van sociale relaties voor een resultaat, het product of een dienst. Essentieel is dat betrokkenen samenwerken om hun doel(en) te bereiken en hun kennis en ideeën te delen.

Lector Suzan van der Pas

"Sociale innovatie kan slagen door de deskundige inzet van sociaal professionals als zij ook een sociaal ondernemende basishouding ontwikkelen."

Lector Suzan van der Pas

Wat doet het lectoraat?

Het lectoraat richt zich op kennisontwikkeling over sociale innovatie en ondernemende houding van zorg- en welzijnsprofessionals en de valorisatie van die kennis in het onderwijs en het werkveld. Centraal staat de vraag hoe samenwerken en een ondernemende basishouding sociale innovaties bevorderen in het sociaal domein.

Het lectoraat hanteert het interprofessioneel leren en (kennis)co-creatie als leidraad en onderzoekt vraagstukken rondom het stimuleren en verbeteren van de samenwerking tussen professionals uit het sociale en het gezondheidsdomein.

Over de lector

Suzan van der Pas is lector van Sociale Innovatie en Ondernemerschap en programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

Lees meer over lector Suzan van der Pas