V.l.n.r: gebouw Hogeschool Leiden, presentatie Living Labs, wetboek verkennen.

Verantwoording 2019

De verantwoording over 2019 van het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid heeft mooie resultaten bereikt in de beroepspraktijk. 

Het LivingLab is een samenwerkingsverband waar we samen met de provincie Zuid-Holland, diverse gemeenten (o.a. Leiden en Alphen aan den Rijn), de omgevingsdiensten, Hoogheemraadschap Rijnland, de VNG en advieskantoor Mees, Ruimte & Milieu en studenten en docenten van de hogeschool werken aan de implementatie van de Omgevingswet.

Afgelopen jaar is het zeer goed gegaan met het LivingLab met totaal 11 studenten (negen van Hogeschool Leiden en twee van de Erasmus universiteit) diverse afgeronde onderzoeken in 2019 bij een aantal partijen uit het werkveld zoals eerder genoemd. De resultaten van vier onderzoeken zijn gebruikt voor publicaties. In het kader van het LAB zijn er acht bijeenkomsten geweest, waaronder één in de raadzaal van gemeente Alphen aan den Rijn. 

Het PrivacyLab is nog in ontwikkeling. In 2019 waren er vijf studenten en een aantal onderzoeken, waarbij een onderzoek in samenwerking met het UMC heeft geleid tot een publicatie. 

Daarnaast is het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid begonnen met drie andere LAB’s: een Intellectueel Eigendom LAB dat met blogs van de coördinator en diverse studenten een mooie start heeft gemaakt op het gebied van kennisdeling. Het Legal Tech & Design LAB heeft een mooie start gemaakt met zes nieuwe stageplaatsen voor studenten op het gebied van legal tech. Het lectoraat en LAB zijn betrokken via voorzitter van de landelijke Legal Tech Alliantie (samenwerkingsverband met 12 hogescholen) en tevens waren het LAB en de LTA aanwezig bij het ELTA-congres in Madrid. 

Het Access to Justice-LAB is ook van gestart gegaan en heeft inmiddels een aardig netwerk opgebouwd en twee onderzoeken met studenten opgezet. Daarnaast heeft dit LAB op het Duurzaam Organiseren-symposium een workshop verzorgd.
Naast de LAB’s is het lectoraat en het Kenniscentrum ook betrokken bij het project ‘leren in de stad’ in samenwerking met Universiteit Leiden, Gemeente Leiden en PLNT.

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid is actief bezig geweest met de verbinding naar het onderwijs. Zoals aangegeven zijn er binnen het LivingLab Omgevingswet 9 studenten van de hogeschool afgestudeerd en in het PrivacyLab 5 studenten. In samenwerking met het LivingLab Omgevingswet is de nieuwe minor Toekomstbestendige leefomgeving’ ontwikkeld’, waar ook partijen uit het LAB actief bij betrokken zijn, zoals de programmamanager Omgevingswet van gemeente Bodegraven-Reeuwijk die als opdrachtgever fungeert. ‘

Vanuit het Intellectueel Eigendom, I.E.-LAB in de minor ‘Intellectueel Eigendom & AVG’ is, in samenwerking met studenten, een aantal blogs gemaakt die zijn gepubliceerd. In de minor Rechtsfilosofie hebben studenten in het kader van ‘Recht & Rechtvaardigheid’ essays geschreven en twee daarvan zijn onder de paraplu van het lectoraat omgezet tot publicaties. Verder zijn veel docenten betrokken bij het lectoraat en hebben veel docent-onderzoekers verschillende cursussen gevolgd.

Kennisontwikkeling

Het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid richt zich meer op de relevantie van kennisdeling met het werkveld dan op academische publicaties. Er zijn verschillende blogs en publicaties geweest. Er zijn artikelen verschenen naar aanleiding van resultaten uit de onderzoeken van het LivingLab Omgevingswet en het PrivacyLab.

Daarnaast zijn er diverse blogs gepubliceerd door de coördinator van het I.E.-LAB en in samenwerking met studenten. Ook zijn er diverse publicaties op het gebied van Recht & Rechtvaardigheid geweest. Ook is het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid betrokken geweest bij diverse expert- meetings, lezingen en workshops.

Publicaties

Bekijk het overzicht van alle publicaties