Onderzoek naar ouderschap: Leuker voor later!

Ouders waarderen het consultatiebureau – en geven kritiek

Op basis van interviews in de regio Leiden met ouders van een kindje van een half jaar oud, is het volgende beeld ontstaan over de ervaringen van ouders met het consultatiebureau (Jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar).

Basisinformatie voldoende, aanvullende informatie kan beter

Ouders vinden het consultatiebureau een goede instantie om kinderen te wegen, te meten en in te enten. Ze zijn blij dat het bestaat. Ouders vinden het prettig om (telefonisch) meer informatie te krijgen over slapen en voeding. Een aantal ouders geeft wel aan dat zij informatie missen, voornamelijk als de situatie afwijkt of er moeilijkheden zijn in het ouderschap.
Ouders willen graag meer informatie en begeleiding bij (borst)voeding, bijvoorbeeld door per maand per mail informatie te krijgen over de ontwikkeling van hun kind en over wat hun kind op dat moment mag eten.

Wisselende ervaring met medewerkers

Ouders benoemen wisselende ervaringen met medewerkers van het consultatiebureau. Sommige ouders voelen zich beoordeeld en anderen juist niet. Ouders vinden het fijn als medewerkers echt naar hen luisteren en zij hun verhaal kwijt kunnen. Soms lukt dit niet door de korte tijd van de afspraken. Zij krijgen dan het idee dat ze geen vragen kunnen stellen of hun onzekerheden niet kunnen bespreken. Medewerkers geven vaak goede tips, maar soms sluiten de tips niet aan bij ouders en/of bij het kind. Hierop geven ouders het advies dat medewerkers meer in gesprek moeten gaan met ouders om samen tot een oplossing te komen.

Schema ouders en bureau sluiten soms moeizaam aan

Ouders benoemen enkele praktische punten ter verbetering, zoals meerdere en verschillende tijden van opening of van bijeenkomsten. Deze tijden of dagen sluiten niet altijd aan bij het ritme van het kind of het werkschema van ouders.