Hogeschool Leiden

Aanbod voor professionals

Gebaseerd op resultaten uit de verschillende onderzoeksprojecten heeft het lectoraat een aanbod (o.a. trainingen en workshops) ontwikkeld voor professionals die met ouders werken, bijvoorbeeld in het jongerenwerk, op school, bij de BSO of in de kinderopvang.

Workshop oudergerichte kijk

Hoe kun je als professional effectief en constructief met ouders communiceren? Hoe kun je hun deskundigheid en input inzetten om het ouderschap te versterken?

Deze praktische training geeft deze handvatten en is geschikt voor leerkrachten, hulpverleners en pedagogisch medewerkers in de (buitenschoolse) kinderopvang.

Levensvaardighedenlijst voor Ouders (LvO)

Het lectoraat heeft een vragenlijst ontwikkeld voor professionals en ouders om te inventariseren wat krachten en kwetsbaarheden van ouders zijn. Deze lijst kan gebruikt worden als signalerings- of evaluatie-instrument of om te interveniëren. Het kan professionals helpen om snel en concrete ondersteuning te bieden aan ouders, daar waar dit nodig is.

De digitale handleiding bevat de theoretische onderbouwing van de Levensvaardighedenlijst, uitleg over de verschillende levensvaardigheden en het belang van elke vaardigheid voor ouders en kinderen. Daarnaast is de Levensvaardighedenlijst voor Ouders (LvO) en het scoringsformulier toegevoegd en wordt beschreven hoe de lijst in gesprek met een ouder kan worden gebruikt. De schalen van de vragenlijst zijn: kritisch denken, creatief denken, zelfbewustzijn, empathie, zelfvertrouwen, maatschappelijke verantwoordelijkheid, interpersoonlijke relatievaardigheden en communiceren, besluitvorming en probleemoplossend vermogen en omgaan met emoties en stress.

Levensvaardighedenspel
Het lectoraat heeft een levensvaardighedenspel ontwikkeld om samen met ouders te inventariseren wat krachten en kwetsbaarheden zijn. Dit spel kan gebruikt worden in een gesprek. Het spel bestaat uit 18 kaartjes met hierop verschillende levensvaardigheden en een speelbord met vakjes waar zij deze kaartjes kunnen neerleggen. Het spel geeft inzicht voor ouders en kan hen helpen om met moeilijke situaties om te kunnen gaan.

Levensvaardighedenworkshop
Om de levensvaardighedenlijst of het levensvaardighedenspel in gesprek met ouders op een oudergerichte manier te kunnen gebruiken, biedt het lectoraat een workshop aan. Door deze oudergerichte aanpak voelen ouders zich meer gesteund en kan aangesloten worden bij de belevingswereld van ouders. Hierdoor is er meer wederzijds begrip en staan ouders meer open voor ondersteuning.
Tijdens de workshop oefent u in het stellen van concrete verdiepende vragen waarmee u kunt aansluiten bij de belevingswereld van ouders. U oefent om op een oudervriendelijke manier de levensvaardigheden van ouders boven tafel te krijgen. Op dit manier weet u, welke vaardigheden eventueel versterkt kunnen worden.

Voor meer informatie over ons aanbod voor professionals kunt u contact opnemen met Daphne Petterson via petterson.d@hsleiden.nl  of Carolien Gravesteijn via gravesteijn.c@hsleiden.nl.