Lector Carolien Gravesteijn

Lector en onderzoeker Carolien Gravesteijn

Dr. Carolien Gravesteijn studeerde sociale- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. Sinds september 2012 is zij lector Ouderschap en Ouderbegeleiding aan Hogeschool Leiden.

Na haar afstuderen was ze werkzaam bij het Arbeidsbureau in Den Haag als psycholoog en trainer sociale vaardigheden. Twee jaar later begon ze in de avonduren aan de studie Klinische Psychologie. Haar stage en afstudeeronderzoek verrichtte ze bij de GGD Rotterdam e.o. naar   ‘Levensvaardigheden, een vak apart; over het aanleren van sociale en emo­tionele vaardigheden binnen school’.

Ouders zijn zelf deskundig als het om hun kinderen gaat en zo moeten ze ook aangesproken worden.

Na haar afstuderen bleef ze werkzaam bij de GGD Rotterdam e.o. als onder- zoeker/projectleider. Naast het verrichten van effectonderzoeken naar het programma Levensvaardigheden, organiseerde zij conferenties, gaf ze trainingen Levensvaardigheden aan docenten en lezingen.

Levensvaardigheden op school

Vanaf 2003 is Carolien gaan werken als hoofddocent/senior-onderzoeker aan De Haagse Hogeschool bij het Lectoraat Jeugd en Opvoeding. In 2005 startte ze in deeltijd haar promotie- onderzoek met als onderwerp  ‘Programma’s voor Levensvaardigheden op school; achtergronden, ontwikkeling en evaluatie van onderwijs in sociale en emotionele vaardigheden’. Na haar promotie is Carolien Gravesteijn lector 'Jonge Kind' aan de Pabo in Amsterdam geworden 

Naast haar promotieonderzoek heeft ze boeken en artikelen geschreven en geredigeerd over opvoeden, ouderschap, onderzoek en interventies, een internationale conferentie georganiseerd, colleges, workshops en lezingen gegeven. Ook heeft zij een nieuwe versie van het programma Levensvaardigheden ontwikkeld die in een door zon–mw gefinancierde studie op effectiviteit werd onderzocht, in een samenwerkingsverband van de Haagse Hogeschool, TNO-Leiden Kwaliteit van Leven en het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (nigz). Tevens is zij bezig met het ontwikkelen van Levensvaardigheden voor Ouders gesubsidieerd door RAAK-PRO.

Lectorale rede

Op 28 mei 2015 sprak Carolien Gravesteijn op Hogeschool Leiden haar lectorale rede uit.