Christiane Nieuwmeijer, lector

Hogeschool Leiden

Christiane Nieuwmeijer voltooide de studie Docent Muziek aan het conservatorium van Alkmaar en de master Applied Music Education aan University of Roehampton, Londen (UK). Ze werkte als docent muziek o.a. op diverse basisscholen, muziekscholen, Pabo's en de opleidingen Docent Muziek van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam richtte zich op het muzikale spel van kleuters, en dan met name op hoe leerkrachten van groep 1/2 van de basisschool dit spel kunnen faciliteren en begeleiden, en wat het effect daarvan is op hun mate van zelfvertrouwen voor het geven van muziekonderwijs.