Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Het lectoraat Muziek in Onderwijs richt zich op het ontwikkelen van kennis en inzicht in de praktijk van het muziekonderwijs en het bevorderen van professionaliteit van (aankomende) leraren en lerarenteams in muziekonderwijs. Hierbij is het achterliggende doel het versterken van datgene dat met muziekonderwijs wordt beoogd: het bijdragen aan een brede en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren, zodat zij zich kunnen en willen verbinden met anderen in de wereld. 

Foto: Set Vexy
Foto: Set Vexy

Onderzoek door kenniskring

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door lector Christiane Nieuwmeijer en een kenniskring i.o. De kenniskring zal bestaan uit docentonderzoekers en praktijkvertegenwoordigers met verschillende achtergronden in het muziekonderwijs. Voor de uitvoering van de onderzoeksprojecten zal het lectoraat nauw samenwerken met docenten, studenten en professionals uit het werkveld en andere kennisinstellingen.

Kenniscentrum POP

Het lectoraat Muziek in Onderwijs maakt deel uit van het kenniscentrum Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek (POP) van de Faculteit Educatie. Naast het lectoraat Muziek in Onderwijs behoren ook het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschool Onderwijs en het lectoraat Natuur in Ontwikkeling Kind tot het kenniscentrum POP.