Piano

Expertisecentrum Muziek in Onderwijs

Vanuit het lectoraat is het Expertisecentrum Muziek in Onderwijs opgericht. Het expertisecentrum heeft tot doel om de kennis en innovaties die worden opgedaan uit onderzoek te vertalen naar scholing en producten voor het onderwijs.

Scholing

Vanuit het expertisecentrum worden de volgende scholingen aangeboden.

Cursus 'Train de Trainer Muzikaal spel'

Deze cursus is bedoeld voor professionals met een muziek pedagogische achtergrond die willen leren hoe je muzikaal spel aanbiedt en begeleidt, en hoe je dit vervolgens aan leerkrachten kunt leren binnen je eigen (na-)scholingsaanbod. De cursus werkt met blended learning, dus door middel van live-bijeenkomsten, online-bijeenkomsten en het leren in de praktijk met zowel kleuters als leerkrachten.

Lees meer over deze cursus 

De cursus loopt van september 2023 tot mei 2024. Wil je je aanmelden voor een volgende cursusronde of heb je nog vragen? Stuur een mail naar Thamar Boonzaaijer via [email protected].

Workshop en interactieve lezing 'Muzikaal spel bij kleuters’

Om de praktische toepasbaarheid van de uitkomsten van het promotieonderzoek met het werkveld te delen en hen te inspireren geeft lector Christiane Nieuwmeijer op verzoek een workshop en/of interactieve lezing rondom het thema 'Muzikaal spel bij kleuters' aan scholen of tijdens congressen.

Heb je interesse? Mail dan een aanvraag Ingrid Walters via [email protected]

Producten

Vanuit het expertisecentrum zijn de volgende producten ontstaan.

De film Muzikaal Kabaal (gemaakt i.s.m. de Stichting Méér Muziek in de Klas)

De film Muzikaal Kabaal is een praktische film over muzikaal spel bij kleuters en is tot stand gekomen naar aanleiding van enkele uitkomsten uit het promotieonderzoek van Christiane Nieuwmeijer. De film laat zien wat muzikaal spel precies is en hoe leerkrachten dit spel kunnen aanbieden en begeleiden. Uit het onderzoek is gebleken dat het werken met muzikaal spel voor veel leerkrachten niet alleen grotendeels haalbaar is, maar dat het door hen eveneens wordt gezien als een waardevolle uitbreiding van hun muziekonderwijs. Daarbij bleek het voor meerdere leerkrachten een positief effect te hebben op hun zelfvertrouwen voor het geven van muziekonderwijs.

De inspiratieplaat Muzikaal Kabaal

Deze inspiratieplaat is samen met de film Muzikaal Kabaal ontwikkeld en helpt je om na het zien van de film zelf aan de slag te gaan. In de plaat vind je tips om zelf een muziekhoek in te richten en muzikaal spel te herkennen en te stimuleren.