Foto door: Set Vexy

Cursus Train de Trainer Muzikaal Spel opnieuw van start

Op zaterdag 9 september verzamelden 10 deelnemers uit Nederland en Vlaanderen zich in Utrecht voor de aftrap van de cursus Train de Trainer Muzikaal Spel.

De cursus is bedoeld voor docenten met een muziek-pedagogische achtergrond, die willen leren werken met muzikaal spel met kleuters om uiteindelijk ook zelf andere leerkrachten van groep 1 en 2 te kunnen trainen.

De cursisten komen drie keer bij elkaar op een centrale locatie in Utrecht, daarnaast zijn er vier online bijeenkomsten. Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers vaardigheden om andere leerkrachten te begeleiden bij het organiseren en aanbieden van muzikaal spel aan kleuters.

Dit jaar ging de cursus voor de tweede keer van start onder leiding van Christiane Nieuwmeijer, lector Muziek in Onderwijs van Hogeschool Leiden, die de cursus ook heeft ontwikkeld. 

Het Centrum voor Onderwijs en Innovatie Leiden (COIL) organiseert het cursustraject.

Lees hier meer over de cursus Train de Trainer Muzikaal Spel

Cursus Train de Trainer Muzikaal Spel