Lector Dr. Willem van Leeuwen

Innovatieve Moleculaire Diagnostiek medewerker Willem

Het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek van Hogeschool Leiden, staat sinds februari 2006 onder leiding van dr. Willem van Leeuwen. Als lector zorgt hij voor de (moleculair diagnostische) kenniscirculatie tussen werkveld en docenten/studenten van opleidingen binnen de Faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden. Zijn grote kennis van microbiologie, infectiezieken en moleculaire biologie heeft hij opgedaan in het werkveld. Met name in zijn functie als voormalig hoofd van het moleculair diagnostisch laboratorium van de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten in het Erasmus Medisch Centrum. Sinds 2013 is lector Willem van Leeuwen fulltime in dienst van het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek.

Sneldiagnostiek sepsis

In 2009 hebben de inspanningen van Willem geleid tot het binnenhalen van een grote subsidie om onderzoek te doen naar sneldiagnostiek van sepsis. Sepsis is een levensbedreigende infectie. Jaarlijks sterven bijna duizend patiënten in Nederland aan de gevolgen hiervan. Andere innovatieve projecten volgden daarop snel. Veel van de projecten worden in samenwerking met lokale, nationale en internationale partners uitgevoerd.

Alles wat we ontdekken, koppelen we terug naar het onderwijs van Hogeschool Leiden

Willem van Leeuwen

Innovatieve Moleculaire Diagnostiek

Het lectoraat is er voor studenten en docenten om kennis op te doen in Innovatieve Moleculaire Diagnostiek (IMD). De praktijk vindt plaats binnen het LCAB in het Leiden Bio Science Park. In dit kenniscentrum voeren docenten onderzoek uit op het gebied van IMD en infectieziekten. Veelvuldig in opdracht en samenwerking met derden.