Hogeschool Leiden

Over

Thema

Onderzoek naar geschikte bodemsamenstelling voor duurzame tulpenteelt

12 mei 2020 - Studenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voeren onder begeleiding van Wouter van Zon van het LCAB een onderzoek uit naar de meest geschikte bodemsamenstelling voor duurzame tulpenteelt. 

In een sector waar honderden miljoenen euro’s omgaan, is de Fusarium-schimmel, door kwekers ook wel ‘het zuur’ genoemd, een serieus probleem. Waar schimmels tot voor kort werden bestreden door de tulpenbollen te desinfecteren voor ze de grond in gaan, zoeken biologische telers naar duurzamere alternatieven.

"Wees secuur een bol is duur". Deze spreuk hing prominent op een tegeltje in onze bollenschuur. Als dochter van een bloembollenkweker kende ik de consequenties van schimmel in de tulpen: ontevreden klanten en verminderde opbrengst.

Dorothy Pillen

Studenten van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voeren onder begeleiding van Wouter van Zon van het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB), specifiek het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek (IMD) van lector Willem van Leeuwen, een onderzoek uit naar de meest geschikte bodemsamenstelling voor duurzame tulpenteelt. Amber Esmay Nossent, die haar afstudeerstage wijdt aan het bodemproject vertelt.

Een groot nadeel van het langdurige gebruik van desinfecterende middelen is dat de balans van microorganismen in de bodem verstoord raakt en dat organismen steeds resistenter worden. Met behulp van dit project willen we achterhalen wat een bodem nu optimaal maakt voor tulpen. Welke organismen heb je dan in de bodem nodig en wat zijn de verhoudingen daartussen?

Amber Esmay Nossent

In oktober 2019 en april 2020 zijn er bodemsamples genomen van de tulpenvelden die vervolgens verder worden onderzocht. Wouter geeft college.

We doen dit door DNA uit de bodem te isoleren en te analyseren met behulp van nanopore sequencing: een nieuwe techniek waarmee DNA razendsnel kan worden afgelezen. Het is verbazingwekkend hoe weinig er bekend is over wat er in de bodem leeft! Bij ongeveer 75% van het DNA dat we hebben afgelezen, hebben we geen namen van organismen kunnen koppelen, simpelweg omdat die organismen nog geen naam hebben en mogelijk nog nooit eerder ontdekt zijn. Als we verder gaan kijken naar de mogelijke functies van die organismen, door naar de genen te kijken in het DNA, zien we dat van meer dan 90% van die genen niet bekend is wat ze doen! Het leven in de bodem is dus iets waar nog veel meer over te leren valt en we maken in dit project een goed begin om dit in kaart te brengen.

Wouter van Zon

Het Fusarium-project loopt tot 1 januari 2021. De resultaten worden via vaktijdschriften gedeeld met de bloembollensector.

Tekst en fotografie door Dorothy Pillen

Meer informatie over het lectoraat

Lees meer informatie over het onderzoek van het lectoraat IMD.