Hogeschool Leiden

Mixed Reality en Forensische Visualisatie

Sinds januari 2019 wordt er onder leiding van Docent onderzoeker Jurrien Bijhold in het IoT onderzoek gedaan naar mogelijke toepassingen en beperkingen van mixed reality in het forensisch onderzoek op een plaats delict. Met behulp van een HBO-postdoc subsidie van SIA-Raak is het project: Mixed Reality en Forensische Visualisatie gestart. 

Mixed Reality

In dit tweejarige project waarvan Hogeschool Leiden penvoerder is, worden in samenwerking met de Hogeschool Amsterdam en de Politieacademie, toepassingen van mixed reality (met de Hololens) gebouwd en gedemonstreerd. 

Mixed reality is een techniek die het mogelijk maakt om met een speciale bril, zoals de Hololens van Microsoft, beelden en informatie in de brillenglazen te tonen die precies op de werkelijkheid passen en deze deels overlappen. De verwachting is dat deze techniek een krachtig hulpmiddel zal worden bij het organiseren van samenwerking op plaatsen waar veel plaats gebonden informatie moet worden gedeeld en gebruikt, zoals bij forensisch onderzoek. 

Gelijktijdig aan het onderzoek is onderwijs opgezet, in de vorm van een Minor die in februari 2020 van start ging.

Foto virtuele dummy

Minor Mixed Reality voor Onderzoek

Docent onderzoeker Jurrien Bijhold van het lectoraat E-Discovery ontwikkelde de minor Mixed Reality voor Onderzoek (met de Hololens). In februari 2020 startte Bijhold met de minor, waar studenten leren om te gaan met het gebruik van virtual - en mixed reality voor onderzoek en aanpak van ongewenste situaties. Denk aan plaatsen waar mogelijk een ongeluk of een misdrijf heeft plaatsgevonden. Sinds 2021 is het mogelijk je elk halfjaar in te schrijven voor de minor.

De conclusie van het onderzoek met de Hololens tot nu is dat mixed reality veelbelovende toepassingen heeft in het forensisch onderzoek, maar dat de technologie op dit moment nog niet breed geaccepteerd is. Daarnaast kan een zogenaamde ‘killer applicatie’ nog niet worden aangewezen, omdat er nog veel te weinig potentiële gebruikers de kans hebben gehad om deze techniek in een goed gesimuleerde praktijksituatie uit te proberen. In het vervolg van het onderzoeksproject zal daarom vooral nog meer gewerkt worden aan toepassingen van mixed reality in trainingen en oefeningen. Ook zal regelmatig worden onderzocht welke toepassingen gerealiseerd kunnen worden met behulp van smartphones en tablets die beschikken over mixed reality mogelijkheden van iOS of Android.