wetboeken en literatuur in het Mediacentrum.

Over

Thema

'Juristen bij overheidsorganisaties moeten kritischer kijken naar beslissingen'

27 mei 2021 - In een opiniestuk in Trouw betoogt lector Gerdo Kuiper (lectoraat Recht & Rechtvaardigheid) dat juristen bij overheidsorganisaties meer oog moeten hebben voor de menselijke maat.

Als meest recent voorbeeld waar dat niet is gebeurd, halen zij de Toeslagenaffaire aan. In het betoog stelt Gerdo Kuiper dat de Toeslagenaffaire indringende vragen oproept over de beroepshouding van juridische professionals bij overheidsinstanties. Zij zijn vaak degene die de knoop moeten doorhakken in lastige situaties. Daarbij rijst de vraag waar zij zich door laten leiden en hoe hun moreel kompas staat afgesteld?

Gerdo Kuiper | lector Recht & Rechtvaardigheid - Hogeschool Leiden

Moreel kompas

Moet het moreel kompas van deze professionals niet scherper worden afgesteld? Gerdo Kuiper vindt van wel: "De behoefte van de rechtszoekende zou centraal moeten staan. Hiertoe zou deze groep hun 'normatieve professionalisering' ter hand moeten nemen. Dat wil zeggen, het ontwikkelen van het vermogen om kritisch te reflecteren op de eigen beroepspraktijk en met name op de lastige vragen en morele dilemma’s die zich daarin voordoen."

Moreel beraad

Ook betoogt hij dat moreel beraad vanzelfsprekend zou moeten zijn binnen uitvoeringsinstanties en gemeenten. Onlangs heeft hij daar nog onderzoek naar gedaan met zijn lectoraat Recht & Rechtvaardigheid. "De werkwijzen worden samen met professionals geanalyseerd en als good practices verder ontwikkeld. Zo zijn er recent onderzoeken gedaan naar moreel beraad over lastige gevallen in de uitkeringspraktijk en naar de opbrengst van het verlenen van eerste hulp bij overheidsbeslissingen."

Lees het volledige artikel op de website van Trouw.

Over het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid

Het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid richt zich op praktijkgericht juridisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek naar actuele en voor het beroepenveld relevante vraagstukken worden geïnitieerd, gestimuleerd en uitgevoerd. Deze vraagstukken zijn enerzijds gericht op het juridische, namelijk het ‘Recht’ en anderzijds op het normatieve ‘Rechtvaardigheid’. Om concreet invulling te geven aan deze ambitie is er gestart met verschillende labs: LivingLAB, Omgevingswet Zuid Holland, Legal Tech & Design LAB, PrivacyLAB, IE-LAB en het Access to Justice LAB. Binnen deze labs wordt nauw samengewerkt met het werkveld, docenten en studenten om onderzoek te doen naar relevante vraagstukken.