Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Meer weten over de ‘ander’ en zijn groepsverband creëert ruimte om nader tot elkaar te komen. En in te zien hoe men met elkaar is verbonden in een overkoepelend sociaal netwerk. Deze vorm van sociaalwetenschappelijk ‘herverbinden’ van de deviante (afwijkende) groep en de conventionele samenleving, maakt het mogelijk gezamenlijk oplossingen te vinden voor maatschappelijke conflicten. Uiteindelijk moeten mensen – uit medeleven en niet uit medelijden – worden geholpen om vooral zichzelf te helpen. Daarbij is het van belang uit te gaan van eigen kracht, gelijkwaardigheid als mens en empathie in plaats van slachtofferdenken, misleidende ‘gelijkheid’ en elitaire betutteling. 

Onderzoeksthema's

In de klassieke aanpak van jeugdcriminaliteit kijken de diverse betrokken instanties vaak alleen naar de afwijkende groep, wat kan leiden tot onjuiste beoordeling van het individu in deze groep. Juist het achterhalen van het netwerk van het individu vertelt je veel meer over dader, slachtoffer en omgeving. Het lectoraat doet onderzoek naar:

Lector

Sinds 2014 is Jan Dirk de Jong is lector Aanpak Jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden en universitair docent bij de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Contact

Heeft u een gerichte vraag over of voor het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit neem dan contact op met lector Jan Dirk de Jong via [email protected].