Hogeschool Leiden

Verantwoording 2019

De verantwoording over 2019 van het  lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering. 

Beroepspraktijk en maatschappij

In 2019 heeft het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit een mooie resultaten bereikt voor de beroepspraktijk en maatschappij. Een voorbeeld is het ontwikkelen van het meetinstrument voor ‘verbondenheid’ in een werkrelatie tussen professional en risicojeugd (Project V). Die kennis over een stevige en inclusieve aanpak is ook versterkt met kwalitatief onderzoek naar ‘bejegening’ van risicojeugd, onder andere in het boek ‘Gewoon normaal’  dat meer dan 15.000 keer is bekeken op LinkedIn en waarvan direct een tweede druk komt.

Verder heeft het lectoraat diverse gemeenten bediend met onderzoek en advies voor lokale integrale aanpak van risicojeugd en multiprobleemgezinnen in onder meer Amsterdam, Den Haag, Leiden, Capelle aan den IJssel, Alphen aan den Rijn en Nijmegen. Daarnaast was het lectoraat actief betrokken bij een aantal belangrijke netwerken, zoals het Passionado-netwerk van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Academische Werkplaats Risicojeugd, het netwerk rondom de Aanpak Top600, het programma ‘Drugs op hoofdlijnen’ van Actiecentrum Veiligheid en Zorg en het netwerk van de burgemeester van Amsterdam voor de doorontwikkeling van het programma ‘Radicalisering en Extremisme’.

Producten voor de beroepspraktijk die deze inzet heeft opgeleverd zijn onder andere het meetinstrument (klaar voor eerste gebruik in 2020 onder andere in de gemeente Leiden), onderzoeksrapporten voor gemeenten, rapportages van denktanks en overige adviezen. Ook was soms sprake van hands-on begeleiding van een ontwikkeling in de integrale aanpak, zoals in Amsterdam Nieuw-West.

Soms kregen de werkzaamheden voor de beroepspraktijk en de maatschappij ook bredere aandacht op radio (De Nieuws B.V.) en in de krant (NRC Handelsblad, De Volkskrant, Algemeen Dagblad), maar vooral veel op social media (in het bijzonder LinkedIn: berichten vaak meer dan 5.000 keer bekeken). Tenslotte organiseerde het lectoraat activiteiten waarbij de verbinding tussen onderzoek en beroepspraktijk centraal stond, zoals het Passionado Minisymposia (50 deelnemers) en de grote themadag van het lectoraat, genaamd ‘Soldaten van Oranje’ (200 deelnemers). 

Onderwijs en professionalisering

In 2019 heeft het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit het nodige bereikt in het onderwijs en met betrekking tot de professionalisering van docenten. Ten eerste is het nog steeds goed gesteld met de zichtbaarheid binnen het onderwijs aan Hogeschool Leiden. Net als vorige jaren verzorgt het lectoraat een hooggewaardeerde reeks werkcolleges binnen de minor Werken in het Jeugdveiligheidsdomein.

Daarbij is het onderwijsmateriaal weer doorontwikkeld op basis van recent eigen praktijkgericht onderzoek en met nieuwe gastoptredens van belangrijke netwerkpartners en ervaringsdeskundigen. In 2019 zijn verder op basis van onderzoeksresultaten en expertise lessen gegeven binnen de minor Sociaal Ondernemen, minor Talentmanagement, minor Werken in een Gedwongen kader, minor Jeugdzorg en de master Jeugdzorg.

Daarnaast heeft de lector gastlessen verzorgd in het curriculum van Toegepaste Psychologie (TP) bij onder meer Methoden van Onderzoek (jaar 1), Criminologie (jaar 2) en binnen de duale opleidingsvariant. Ten slotte is bijgedragen aan de themadag ‘Zorg voor de Leerling’ (lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn) en zijn de nieuwkomers verwelkomd op de introductieochtend met een les van het lectoraat.

Naast de lessen hebben tientallen studenten TP, Sociaal Werk (SW), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) deelgenomen aan activiteiten van het lectoraat als stagiaires en afstudeerders of voor beroepsoriëntatie en diverse vormen van begeleiding of opdrachtgeverschap. Een diversiteit aan studentenervaringen met het lectoraat is inmiddels  vastgelegd in de publicatie ‘Buiten je boekje’ , wat weer veel nieuwe aanmeldingen van studenten heeft opgeleverd.

Van die nieuwkomers heeft een stagiaire in 2019 een bijzonder ingewikkelde opdracht voor de gemeente Amsterdam omtrent ‘meidencriminaliteit’  volbracht. Ondanks de zowel maatschappelijke als politieke complexiteit van de lokale situatie heeft haar voorlichting kunnen bijdragen aan beleidsvorming op dit weerbarstige onderwerp.

Ook docenten zijn actief betrokken geweest bij het lectoraat in 2019. Vooral met de docenten van TP is veel uitwisseling en worden regelmatig onderzoeksplannen en methoden van onderzoek besproken. Met collega-lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) is een samenwerking begonnen om modules te ontwerpen voor het leeratelier ‘Casusregie’. En met collega-lectoren Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en Criminaliteit en Sociaal Werk in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie werkt de lector samen aan lessen complexe casuïstiek.

Ten slotte verzorgt de lector enkele open colleges en een lunchlezing om bijzondere gasten en resultaten uit praktijkgericht onderzoek breder te delen met collega’s ter inspiratie voor onderwijs en samenwerking. 

Kennisontwikkeling

In 2019 heeft het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit bijgedragen aan kennisontwikkeling binnen het eigen domein door inzichten uit onderzoek te presenteren op nationale en internationale bijeenkomsten waar zowel andere onderzoekers komen als professionals uit het werkveld.

Valorisatie van de onderzoekskennis vindt plaats op conferenties, zoals de jaarlijkse congressen van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie, Eurogang en de European Society of Criminology. Daarnaast geeft de lector regelmatig lezingen zoals op de conferenties ‘Jeugd in Onderzoek’ (georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut en partners), ‘Beleid, praktijk en wetenschap in dialoog over de politie’ (georganiseerd door onder andere de Politieacademie, Politie en Wetenschap en ministerie Justitie en Veiligheid), en het ‘Q college Ondermijning: programma Straatwaarden’ (onder andere gemeente Utrecht en het RIEC).

De onderzoekskennis van het lectoraat is ook benut in specifieke expertmeetings waar lokale partijen samenkomen voor bijeenkomsten over een lokale integrale aanpak (bijvoorbeeld Leiden-Noord en Amsterdam Nieuw-West) of prangende onderwerpen die spelen in een gemeente als ‘jonge aanwas in drugscriminaliteit’ of ‘extremisme onder jongeren’. Verder heeft de lector bijdragen geleverd aan meer culturele avonden rondom het thema jeugdcriminaliteit, onder meer door inleidingen te verzorgen voor een vertoning van de Franse ‘Le Prophète’ over een jonge Algerijnse crimineel (Re:Set Films) en de première van Ruwe Diamanten over het belang van rolmodellen voor risicojeugd (Red Wire Media).

Uiteraard zijn onderzoeksresultaten van het lectoraat gepubliceerd in een aantal wetenschappelijke en vakbladen, onderzoeksrapportages en boeken. Zo is samen met collega-lector Hendrien Kaal (LVB en Jeugdcriminaliteit) verder gewerkt aan boeken als ‘Kom me horen’ (levensverhalen om in te zetten in het onderwijs) en vanuit de Academische Werkplaats Risicojeugd aan ‘Gewoon normaal’ (over bejegening en het belang van professionele eigenheid in de werkrelatie).

Ten slotte is voor al het werk, zoals boven al vermeld, de nodige media-aandacht geweest op radio en vooral in kranten (NRC Handelsblad en De Volkskrant) die ook collega’s en het werkveld bereikt.

Gestarte onderzoekstrajecten met financiering

Wat betreft financiering van het lectoraat in 2019 zijn de volgende onderzoekstrajecten zijn gestart:

Gestarte onderzoekstrajecten 2019, tweede geldstroom
Financiering: Academische Werkplaats Risicojeugd (subsidie ZonMW)

  • Begindatum: 1 februari 2019
  • Einddatum: 15 november 2019

Gestarte onderzoekstrajecten 2019, derde geldstroom
Financiering: Passionado Netwerk (subsidie Ministerie Justitie en Veiligheid

  • Begindatum: 1 januari 2019
  • Einddatum: 30 november 2019