Hogeschool Leiden

Publicaties

Lees alle publicaties van lector Jan Dirk de Jong.

 • Lectorale rede 'Verkeerd verbonden - over foute straten en foute systemen'
 • Boeken
 • Onderzoeksrapporten
 • Wetenschappelijke tijdschriften
 • Wetenschappelijke bundels
 • Opinie

Lectorale rede

Boeken

2019

2009

Recensies van ‘Kapot moeilijk’

Wetenschappelijke afrekening met de 'culturele verklaring'

 • Haan, Willem de (2009) ‘Met de wijsheid van onze tijd.’ In: C. Brants & S. van der Poel (Eds.),  Diverse kwesties: liber amicorum prof. dr. Frank Bovenkerk (Pompe reeks, 56), Den Haag: Boom Juridische uitgevers

2008

Kritiek op ‘Kapot moeilijk’

 • San, Marion van (2008) ‘Het is de schuld van de samenleving! Of toch niet? Groepsgedrag van Marokkaanse jongens in Slotervaart.’ In:  Tijdschrift voor Criminologie, 50 (3): p. 290-294
 • ​Weerman, Frank (2008) ‘Het belang van straatcultuur voor delinquent groepsgedrag. Bespreking van: J.D. de Jong, Kapot moeilijk.’ In:  Delikt en Delinkwent, 38 (9): p. 984-992

2007

Recensie van 'Kapot moeilijk'

 • ​Scheffer, Paul (2007) ‘Al die chickies hiero? Ik play hun allemaal!’ In:  NRC Handelsblad (7 december 2007), Boeken: p. 6-7

Kritiek op 'Kapot moeilijk'

 • Ooijen, Huug van (2007) ‘Nu kent zelfs de criminologie een Marokkanendrama.’ In: De Volkskrant (27 november 2007), p. 10
 • Reactie op dit stuk: Ritzen, Ron (2007) ‘Van Ooijen en het ontduiken van de bewijslast.’ Te lezen op website:  drogredenen.nl (geplaatst 2007)

Onderzoeksrapporten

2015

 • Jong, J.D.A. i.s.m. S. Bensellam (2015)  Burgerinitiatief Rolmodellen Schalkwijk: verslag verloop van januari tot augustus 2015. Amsterdam: Rebond
 • Jong. J.D.A. & Schilperoord, I. (2015)  Meiden voor Meiden. Rolmodellen voor jonge Amsterdamse meiden van allochtone afkomst. Amsterdam/Den Haag: Openbaar Ministerie/NCTV
 • Jong, J.D.A. & S. van der Tol (2015)  De schrik van de buurt? Inventarisatie van problematische jeugdgroep ‘Joubertplantsoen’ voor probleemgerichte aanpak: Bureau De Heemstraat. Amsterdam/Den Haag: Rebond/Gemeente Den Haag, Bestuursdienst Openbare Orde en Veiligheid
 • Jong, J.D.A. i.s.m. S. Bensellam (2015) Rolmodellen voor risicojeugd in Haarlem: de sleutel tot Schalkwijk? Amsterdam/Haarlem: Rebond/Gemeente Haarlem, Afdeling Veiligheid en Handhaving

2014

 • Jong, J.D.A. (2014)  Jong geleerd, fout gedaan.  Naar een probleemgerichte aanpak van problematische jeugdgroep ‘JUP’: Bureau Leiden-Zuid. Amsterdam/Leiden: Rebond/Gemeente Leiden, Team Openbare Orde en Veiligheid/Nationale Politie, Eenheid Hollands-Midden/Openbaar Ministerie
 • Helm. P. van der, Jong, J.D.A. de & G.J. Stams (2014)  Een evidence based aanpak van jeugdige criminelen in Amsterdam: successen en valkuilen. Leiden/Amsterdam: Hogeschool Leiden/Universiteit van Amsterdam (advies binnen Aanpak Top600)
 • Jong, J.D.A. de (2014)  Stedelijke problemen, sterke schouders. Naar een probleemgerichte aanpak van problematische (jeugd)groepen in Buytenwegh: Wegstapelplein. Amsterdam/Den Haag/Zoetermeer: Rebond/Politie Haaglanden, Analyse en Research/Gemeente Zoetermeer, Directie Openbare Orde en Veiligheid ( zie ook website OmroepWest)
 • Jong, J.D.A. de (2014)  Next Projecten. Van onderop en van binnenuit werken aan veiligheid, leefbaarheid en participatie in de Schilderswijk. Amsterdam/Den Haag: Rebond/Gemeente Den Haag, Programmabureau Wijkaanpak, Deal Schilderswijk

2013

2012

 • Jong, J.D.A. de (2012)  Verbinden wat al voor handen is. Haalbaarheid van een Jeugdpreventieteam (JPT) in Amsterdam Oost: Indische buurt en Transvaal. Amsterdam: Rebond/Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost/Stichting Connect Initiatieven
 • Jong, J.D.A. de (2012)  Ons kent ons. Naar een probleemgerichte analyse van een crimineel (jeugd)netwerk: Beresteinlaan. Amsterdam/Den Haag: Rebond/Ministerie van Veiligheid en Justitie, Politie Haaglanden, Analyse en Research ( prijs voor de aanpak politieteam)

2010

2001

 • Jong, J.D.A. de (2001)  Problematische jeugdgroepen Haaglanden: criminele jeugdgroep Palenstein Zoetermeer. Den Haag: Politie Haaglanden, Analyse en Research

Wetenschappelijke tijdschriften

Wetenschappelijke artikelen (peer reviewed)

2015/2016

 • Jong, J.D.A. (2015/2016) ‘Rolmodellen en hun ‘boosheid met liefde’. Over kansen en knelpunten in duurzame preventie door de invloed van inclusie met informeel gezag onder risicojeugd.’ In: Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit (themanummer 2015 of 2016)
 • Helm, P. van der, Linden, J. van der, Staal, W. & J.D. de Jong (2015) ’Kinderen met een licht verstandelijke beperking een uitdaging voor de samenleving.’ In:  Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54 (1): p.79-87 ( Kinderen met een licht verstandelijke beperking een uitdaging voor de samenleving pdf, 106 kB)

2012

2011

2005

2000

 • Jong, J.D.A. de & W.J.M. de Haan (2000) ‘Buurtvaders. Sociale controle, solidariteit en burgerlijke verantwoordelijkheid in de Marokkaanse gemeenschap.’ In:  Tijdschrift voor Criminologie, 42 (4): p. 383-393

Artikelen in vakbladen

2015

2012

 • Jong, J.D.A. de (2012) ‘Verklaring voor de Project X-rellen. Gewone jongens, bijzondere groepsdynamiek.’ In:  Secondant, Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 26 (6): 30-33 

2010

 • Jong, J.D.A. de (2010) ‘Mocro’s zijn de nozems van nu. Een alternatief voor het begrip ‘Marokkaanse’ straatjongen.’ In:  Secondant, Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 24 (6): p. 30-33 

2000

 • Jong, J.D.A. de (2000) ‘Marokkaans gezag in de publieke ruimte.’ In:  Rooilijn, 33 (10): p. 479-484

Boekbespreking

2012

 • Jong, J.D.A. de (2012) ‘The American Dream in the Mean Streets: Ain’t no half steppin’. Bespreking van: R. Contreras (2013),  The stickup kids. Race, drugs, violence, and the American Dream.‘ In:  Sociologie, aflevering 4, jaargang 2012

2002

Interview in wetenschappelijke tijdschrift

2005

Wetenschappelijke bundels

Bijdragen aan wetenschappelijke bundels (sommigen peer reviewed)

2016

 • Jong, J.D.A. (2016) ‘Geweld onder jeugd op straat en de pedagogische paradox.’ In: Smeyers, P. (red.) Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek. Den Haag: Boom Lemma ( in voorbereiding)

2015

 • Jong, J.D.A. (2015) ‘The real deal. On positive role models with informal authority in a response to Dutch gangs and youth at risk.’ In:  Maxson, C.L. & Esbensen, F.A. (eds.) (2015)  Gang transformations and transitions in an international context. New York: Springer ( in voorbereiding)
 • Jong, J.D.A. (2015) ‘Jeugdcriminaliteit in Nederland tegenwoordig een Marokkanenprobleem?’ In: I. Weijers (red.)  Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit. Den Haag: Boom Lemma
 • Jong, J.D.A. (2015) ‘Als niet of niemand meer helpt.’ In: P. van der Helm & G.J. Stams (red.)  Baat het niet dan schaadt het wel. Hardnekkige mythes en dilemma’s in de forensische jeugdzorg. Uitgever nog onbekend ( in voorbereiding)

2013

 • Jong, J.D.A. (2013) ‘Gekopieerd gezag of originele autoriteit?’ In: Sieckelinck, S., S. van Buren & H. el Madkouri (eds.)  Onbevoegd gezag. Hoe burgers zelf de gezagscrisis aanpakken. Den Haag/Utrecht: Boom Lemma/Forum, p.242-251

2012

 • Jong, J.D.A. (2012) ‘Zonder elkaar is iedereen alleen. Een essay over het gevoel van veiligheid in de stad en angst voor geweld op straat.’ In: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (ed.)  Essays: Toekomst van de stad. Den Haag: Rli, p.60-62 (Zonder elkaar is iedereen alleen. Een essay over het gevoel van veiligheid in de stad en angst voor geweld op straat pdf, 671 kB)
 • Jong, J.D.A. de (2012) ’Typisch Marokkaans?’ In: Koops, W., B. Levering, M. de Winter m.m.v. M. Pieper (eds.)  Boos! Over agressie, opvoeding en ontwikkeling. Amsterdam: SWP, p.87-99
 • Jong, J.D.A. de (2012) ‘Typically Moroccan? A group dynamic explanation of nuisance and criminal behavior.’ In: Esbensen, F.A. & C.L. Maxson (eds.)  Youth gangs in international perspective. Results from the Eurogang Program of Research. New York: Springer, p. 225-236 ( Typically Moroccan? A group dynamic explanation of nuisance and criminal behavior pdf, 289 kB)

2010

 • Jong J.D.A. de & W. de Haan (2010) ‘Hoezo typisch Marokkaans? Een groepsdynamische verklaring van overlastgevend en crimineel gedrag.’ In: Althoff, M. & J. Nijboer (eds.)  Zoeklicht op geweld. Sociale conflicten in het publieke domein. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 163-173 ( Hoezo typisch Marokkaans? Een groepsdynamische verklaring van overlastgevend en crimineel gedrag pdf, 208 kB)
 • Gemert, F. van & J.D.A. de Jong (2010) ‘Migrant boyz ’n the hood. Over transnationale en buurtgebonden jeugdbendes.’ In: Bovenkerk, F., M. Easton, L.G. Moor & P. Ponsaers (eds.)  Policing multiple communities. Apeldoorn: Maklu/Cahier Politiestudies, p. 197-214
 • Jong, J.D.A. de (2010) ‘We houden het lekker ‘straat’.’ In: Deelman, P. (ed.)  Over straatcultuur en groepsdynamiek. Dordrecht: Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, p. 13-28 ( We houden het lekker ‘straat’ pdf, 265 kB)

2009

 • Jong, J.D.A. de (2009) ‘Hoe Marokkaans is het Marokkanendrama?’ In: Tonkens, E. (ed.)  Tussen onderschatten en overvragen. Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk. Amsterdam: SUN Trancity, p. 80-92
 • Jong, J.D.A. de (2009) ‘Een hekel aan Marokkanen.’ In: Decorte, T. & D. Zaitch (eds.)  Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven: Acco, p. 283-284

2006

 • Jong, J.D.A. de, F. van Gemert & M. Fleisher (2006) ‘Delinquent youth in the city of Amsterdam. An ethnographic study of a Moroccan streetgang.’ In: Deben, L. & M. Bontje (eds.)  Creativity and Diversity. Key Challenges to the 21st-Century City. Amsterdam: Het Spinhuis, p. 63-74
 • Jong, J.D.A. de (2006) ‘In een spagaat tussen school en straat.’ In: Reijndorp, A. (ed.)  Stad en stijging. Sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing. Den Haag: De Raad voor de Volkshuisvesting, de Ruimtelijke Ordening en het Milieubeheer, p.22-23 ( In een spagaat tussen school en straat pdf, 84,3 kB)

Interview in wetenschappelijke bundel

2006

 • Hoijtink, M. (2006) ‘Teruggeworpen op jezelf in het welzijnswerk.’ In: Tonkens, E., Uitermark, J. & M. Ham (red.)  Handboek moraliseren. Burgerschap en ongedeelde moraal. Amsterdam: Van Gennep, p.55-67

Opinie

Opiniestukken in kranten

2014

2013

2012

2011

 • Jong, J.D.A. de (2011) Terecht veel aandacht voor speech.  Het Parool (Het laatste woord): 6 oktober 2011, p.30

2009

 • Jong, J.D.A. de (2009) ‘Mag jij op die plek niet zijn? Echt respect!’ Wijkverbod werkt averechts.  NRC Next(Opinie): 20 januari 2009, p.18

2006

2004

2003

Selectie van columns in Sociologisch Mokum (SOMO, 2003-2006)

2006

2005

2004

2003