Hogeschool Leiden

Onderwijs

Het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit verzorgt onderwijs voor studenten Toegepaste Psychologie met hoorcolleges, begeleidt afstudeerders en geeft de minor Jeugdcriminaliteit (ook voor andere studenten toegankelijk). Daarnaast begeleidt lector Jan Dirk de Jong een aantal Masterstudenten Jeugdzorg die werken in een verwant werkveld. Waar mogelijk stuurt hij zijn studenten erop uit om kwalitatief onderzoek te doen. Niet alleen maar droogzwemmen in de theorie maar gelijk ook in de praktijk aan de slag. Kennismaken met je toekomstige opdrachtgevers helpt studenten hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Essentieel in een beroep waarin je je tot mensen verhoudt.

Jan Dirk is ook nauw betrokken bij het Actie Leerprogramma Aanpak Jeugdgroepen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hierin wordt in nauwe samenwerking met Hogeschool Leiden praktijkgericht onderwijs ontwikkeld voor professionals die werken met jeugdgroepen, van jongerenwerker tot OM-gebiedsofficier.