Waarden Vrijeschool Onderwijs

Lectorale rede Anna van der Want

Anna van der Want is lector van het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs bij de Faculteit Educatie van Hogeschool Leiden. Het lectoraat maakt deel uit van het Kenniscentrum Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek, dat zich richt op het vergroten van de kwaliteit van handelen van onderwijsprofessionals.

In haar lectorale rede 'Traditie in de toekomst: Over de identiteit van vrijeschoolonderwijsā€™, zal Anna onder meer ingaan op de onderzoeksplannen van het lectoraat.

Hogeschool Leiden

Programma

Tijd  Onderdeel
13.30 uur

 Inloop

14.00 uur  Welkom; inspiratiesessies door kenniskringleden
15.30 uur  Lectorale rede Anna van der Want
  aansluitend:  Receptie
18.00 uur  Einde

De rede vindt plaats op de hogeschool in ruimte A1.031.

Meld je hier aan voor de lectorale rede

Over het lectoraat

Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren, zodat zij innerlijk vrije en verantwoordelijk en moreel handelende volwassenen worden. 

Met onderzoek wil het lectoraat zichtbaar maken wat er gebeurt in de onderwijspraktijk van vrijescholen. De intentie is hierbij gericht op het ontwikkelen van inzicht in wat er nodig is om betekenisvol vrijeschoolonderwijs te geven; voor nu en voor de toekomst.

Lees meer over het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs