Studenten zijn aan het werk

Stille Revolutie | essay over het hoger beroepsonderwijs

Hogeschool Leiden bestaat in 2021 precies 35 jaar. Als fusieproduct van enkele kleinere, losstaande academies en opleidingen is Hogeschool Leiden sindsdien uitgegroeid tot een multi-sectorale, middelgrote hogeschool met zo’n 13.000 studenten, midden op het Leiden BioScience Park. Ter ere hiervan heeft P.G. Kroeger het essay 'Stille Revolutie - Hogescholen door de tijd' geschreven over de ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs.

Hoger beroepsonderwijs 35 jaar

Toevalligerwijs is onze hogeschool hiermee precies even oud als het Nederlandse hoger beroepsonderwijs zelf, dat ook in 1986 het levenslicht zag. In de afgelopen 35 jaar heeft het hoger beroepsonderwijs als sector een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Hogescholen zijn gedurende deze periode niet alleen fors gegroeid in omvang en aantallen studenten, maar hebben zich ook ontwikkeld tot volwaardige instellingen voor hoger onderwijs. De naam hogeschool dragen we dan ook met trots.

Over het essay

Het leek ons passend om in het kader van ons 35-jarig bestaan eens terug te blikken. Niet zozeer op ons eigen verleden, maar op de ontwikkeling van het fenomeen hogeschool. Om te reflecteren op wat de gedachte en de filosofie achter het hoger beroepsonderwijs zijn geweest, en hoe deze precies tot stand zijn gekomen. Wat is de rol en de positie van hogescholen binnen het hoger onderwijs, en waarom zijn we geworden zoals we nu zijn?

We hebben P.G. Kroeger gevraagd een essay over dit onderwerp te schrijven. Als iemand het hoger onderwijs de afgelopen decennia gevolgd heeft, dan is hij het wel. Dat helpt ons wellicht beter te begrijpen wie we zijn, ook als Hogeschool Leiden. Tegelijk biedt het inzicht en inspiratie wanneer we met elkaar verder bouwen aan de toekomst van deze mooie hogeschool. Bijvoorbeeld als we dit studiejaar met elkaar een nieuw Instellingsplan voor de periode 2023-2028 gaan opstellen, maar vooral ook voor ieders eigen werk om de hogeschool Leiden verder te ontwikkelen.

Essay Stille Revolutie | Hogescholen door de tijd, door P.G. Kroeger

We bieden het essay hierbij graag aan als ons jubileumgeschenk. Het is interessant en inspirerend voor iedereen die binnen het hoger beroepsonderwijs werkzaam is, was of zich hierbij betrokken voelt. Veel leesplezier!

Essay downloaden

Download het essay Stille Revolutie | Hogescholen door de tijd ( pdf, 238 KB )