Fysiotherapie

Canon Hogeschool Leiden: hoe onze studenten leren

Waarom leren studenten van de Opleiding tot Fysiotherapeut een 'wheelie' te maken met een rolstoel, en wat kan dit ons vertellen over hoe studenten leren? Onze kennis over leren ontwikkelt zich continu. Als onderwijsinstelling en docenten willen wij graag steeds over de laatste kennis beschikken en deze gebruiken. Met deze canon willen we vastleggen en delen wat we weten over de grote drie thema’s van het hoger onderwijs: kennis, houding en vaardigheden.

Download gratis de canon in pdf ( pdf, 4.76 MB )

Medewerkers van Hogeschool Leiden kunnen gratis een gedrukt exemplaar bestellen. Vul je gegevens in en je ontvangt een mail zodra je jouw exemplaar kunt ophalen bij de HLBookshop. Andere geïnteresseerden kunnen het boek bestellen via de website van de HLBookshop.

Opbouw canon

Deze canon bestaat uit 24 hoofdstukken en gaat over de kennis op het vlak van hoe studenten kennis verwerven, een (beroeps)houding ontwikkelen en zich vaardigheden toe-eigenen. In het extra vijfentwintigste hoofdstuk bespreken we het thema dat alle delen overstijgt: hoe waarborgen we diversiteit en inclusie in het onderwijs?

Studenten doen een rolstoel wheelie tijdens de Challengedag IP - opleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde en Vaktherpapie | Hogeschool Leiden

Achtergrond en doel canon

Docenten zijn behalve expert in een bepaald vakgebied ook opgeleid om onderwijs te geven, studenten te begeleiden bij hun projecten en leerresultaten op een objectieve manier te evalueren. We zijn voortdurend op zoek naar het antwoord op de vraag wat er beter kan en hoe het beter kan. De wereld waarvoor wij opleiden verandert constant. Elke generatie studenten roept nieuwe specifieke vragen op én er worden steeds nieuwe methoden ontwikkeld.

Leerprocessen ondersteunen

Als onderwijsinstelling en docenten willen we continu meer weten over hoe studenten leren. Om vervolgens de vraag te kunnen beantwoorden hoe wij hen daarbij zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. We merkten in onze besprekingen dat we meer weten over wat wij als docenten doen en hoe we dit kunnen verantwoorden dan hoe zij als studenten leren. Kennis over onderwijs prevaleert nog boven de kennis over leerprocessen.

Meerwaarde canon

De kennis over hoe mensen leren is vooral gericht op kinderen en het basisonderwijs. Kennis over hoe adolescenten of volwassenen leren, is veel beperkter. Voor een deel is dat geen probleem: er is kennis over leerprocessen die relevant is voor jong en oud en betrekking heeft op het leren in diverse contexten. Maar er zijn ook specifieke verschillen. Zo is het voor adolescenten en volwassenen belangrijk dat zij weten hoe zij zichzelf als een ‘lerend subject’ kunnen reguleren, zichzelf weten te motiveren enzovoort. Naarmate een student in het hbo steeds minder directe instructies krijgt over wat die moet doen of leren en steeds meer eigen initiatief moet tonen, is zelfregulatie steeds belangrijker. Een hoge intelligentie is daarvoor een onvoldoende voorwaarde.

Met deze canon leggen we vast wat we weten over de grote drie thema’s van het hoger onderwijs: kennis, houding en vaardigheden. Het vastleggen helpt als ijkpunt om nieuwe kennis daadwerkelijk als een aanvulling te kunnen waarderen en in de toekomst op te nemen in dit boekwerk.

Jaap van der Stel | lector Geestelijke Gezondheidszorg

"We weten wel hoe jonge kinderen leren, maar we weten te weinig over hoe adolescenten leren. Daarom moest deze canon er komen."

Jaap van der Stel | lector Geestelijke Gezondheidszorg

Kennisclips

Tijdens het programma van het Onderwijsfestival 2021 werd gebruik gemaakt van de kennis uit de Leidse Canon. Deze kennis is gebundeld in vier kennisclips die gebaseerd zijn op hoofdstukken uit de canon. Bekijk de kennisclips.

Nieuwsgierig naar de canon?

Download de gratis pdf ( pdf, 4.76 MB ). Medewerkers van Hogeschool Leiden kunnen gratis een gedrukt exemplaar bestellen. Vul je gegevens in en je ontvangt een mail zodra je jouw exemplaar kunt ophalen bij de HLBookshop. Andere geïnteresseerden kunnen het boek bestellen via de website van de HLBookshop.

Lees meer over de onderwijsvisie van Hogeschool Leiden

In de media

In verschillende media wordt aandacht besteed aan De Leidse Canon. In de podcastaflevering 'Leidse Onderwijs Canon' van Radio Lef vertellen naast Jaap van der Stel student Janneke Boers en docent Hendrik Jan Bot wat deze canon is en waarom het zo'n belangrijk werk is. Beluister de aflevering via Spotify.

ScienceGuide interviewde redacteuren Jaap van der Stel, Marjan de Ruijter en Anne Ribbert. Zij vertellen over de canon en waarom het schrijven ervan een lastig proces was. Lees het interview op de website van ScienceGuide.

De Leidse Canon - Hoe leren studenten in het hoger beroepsonderwijs