Tekening weg van Parcival

De Parcivalweg

 • Opleiding
 • Vrijeschoolonderwijs
 • Start: 11 sept. 2024
 • Duur 1 jaar
 • Nederlandstalig

In het kort

Wil je ontdekken wie jij als vrijeschoolleraar bent en ben je al enige tijd werkzaam als docent in het voortgezet vrijeschoolonderwijs? Binnen de vernieuwde post-hbo opleiding De Parcivalweg neem je onder de loep wat jou als leraar heeft gevormd en wat jou heeft geïnspireerd om docent te worden in het vrijeschoolonderwijs. Je onderzoekt hoe en op welke wijze de antroposofie een levende plek kan krijgen binnen je onderwijspraktijk. Ook ga je op zoek naar wat jij als impuls zou willen ontwikkelen om mooi onderwijs aan jonge mensen te geven.

Voor wie is deze post-hbo opleiding bedoeld?

De opleiding is ingericht voor docenten die al een aantal jaren lesgeven in het vvo en om op ieder moment in jouw vrijeschoolcarrière verdieping te bieden. Of je nu veel of weinig ervaring hebt met de antroposofie. Onze ervaring leert wel dat in de eerste twee jaar dat je werkzaam bent in het voortgezet vrijeschoolonderwijs er andere, meer praktische zaken aandacht vragen en er minder ruimte is voor introspectie. Mocht je dus nog echt aan de start staan en toch deze opleiding willen volgen, neem dan contact met ons op.

 

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses. Het expertteam werkt daarbij nauw samen met onze partners uit het werkveld. Zo kunnen we optimaal inspelen op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Nieuwsgierig? Bekijk ons actuele opleidingsaanbod.

Wat je leert

Na de post-hbo opleiding De Parcivalweg kun je als leerkracht je weg vinden in de antroposofie. Je leert meer over de antroposofische menskunde, fenomenologie, het Parcivalverhaal, de planeettypen, de kinderbespreking en Theory U van Otto Scharmer. Maar belangrijker nog je weet dit te verbinden met je eigen biografie en de dagelijkse onderwijspraktijk. In de opleiding ontdek je wie jij bent als vrijeschool leerkracht. 

Na afloop van de opleiding weet je:

 • hoe jij je verbindt met de vrijeschoolpedagogiek
 • waarin de antroposofie jou inspireert
 • hoe je hier vorm aangeeft in je dagelijkse onderwijspraktijk
 • hoe je met collega’s een leergemeenschap vormt en hoe je deze onderhoudt 
 • wie jij als vrijeschooldocent bent en wat jouw bijdrage kan zijn aan de ontwikkeling van het onderwijs bij jou op school

 

Vergelijkbare opleidingen

Jezelf verder ontwikkelen binnen jouw vakgebied? Vanuit Centrum onderwijs & innovatie Leiden (COIL) bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Bekijk alle nascholingen op het gebied van vrijeschool onderwijs of bekijk alle nascholingen van COIL.

Naast de opleiding De Parcivalweg kun je ook incompany (op je school of binnen je stichting) de 2-jarige opleiding Vrijeschoolpedagogie voor VO-docenten volgen bij BVS-schooladvies.

Programma

Het programma van de post-hbo opleiding De Parcivalweg bestaat uit vier modules. Iedere module heeft een eigen thema: Biografiek, Menskunde, Kunstzinnig onderwijs en De Leergemeenschap. In totaal zijn er 16 bijeenkomsten verdeeld over een jaar. Tijdens de opleiding werk je toe naar een eindproduct en eindpresentatie waarmee je laat zien wie jij bent als vrijeschool leerkracht en welk impuls jij neer wilt zetten.

De post-hbo opleiding De Parcivalweg start met een introductiebijeenkomst. Hierin wordt de grote boog en het proces van de opleiding toegelicht. Ook krijg je de kans om kennis te maken met de coaches en andere deelnemers.

Module 1: Biografiek
In de module Biografiek staat de levensloop van de mens centraal. Ieder mensenleven is uniek, toch zijn er in de levensloop wetmatigheden te onderscheiden, zoals de karakteristieken van de verschillende levensfasen (zevenjaarsperioden) en hun samenhang. In de lessen zal er een schets gegeven worden van de levensloop aan de hand van de verschillende levensfasen en de vier levensdomeinen (het fysieke-, etherische-, astrale- en ik-domein). Daarnaast gaan we ook praktisch aan het werk met de eigen biografie; middels verschillende opdrachten en oefeningen ga je je eigen leven onderzoeken om zo meer begrip te krijgen van de wetmatigheden en de verschillende levensdomeinen en inzicht te krijgen in je eigen ontwikkeling.
 
Module 2: Menskunde
Aan de hand van het Parcival verhaal, euritmie, de temperamenten, de planeettypen en de werking van de nacht, gaan we in drie bijeenkomsten aan de slag om vanuit de antroposofische menskunde aspecten zoals het drie- en vierledig mensbeeld aan de hand van verschillende thema’s te duiden. Wat zijn deze aspecten? En wat betekenen ze in de vrijeschoolpedagogie? Hoe kun je er zinvol mee werken?
 
Module 3: Kunstzinnig onderwijs
In de module 3 Kunstzinnig Onderwijs staan vier verschillende thema’s centraal. Het eerste thema is het leerplan. Aan de hand van de ontwikkelfasen van het kind gaan we kijken welk ontwikkelbeeld bij het specifieke leerjaar past en waarom. Het tweede thema is de leerkracht als verteller. De leerkracht die goed kon vertellen, blijft je je hele leven bij. Bij het vertellen heb je altijd te maken met drie aandachtspunten: contact met jezelf, het verhaal en de toehoorder. Een goede balans hierin is ook bij het lesgeven onmisbaar. Het derde thema is de kinderbespreking. In het kijken naar kinderen gebruik je je ogen en oren in de eerste plaats. Zo werk je naar een beeld, een imaginatie. Een andere aanpak van waarnemen is het, wanneer je je beleving en je gevoelens als waarneemorgaan inzet. Kun je op deze manier van waarnemen dichter bij je empathie komen? Het vierde thema is de fenomenologie. In die bijeenkomst staat het thema verbinding centraal. In deze tijden lijkt dit een kwaliteit die we steeds meer verliezen en waar we enorm naar verlangen. Daarmee is het ook een oproep om daar meer bewust gestalte aan te geven.


Module 4: Leergemeenschap
De leergemeenschap vormt de gehele opleiding de ruggengraat van je ontwikkelproces. Het einddoel van de opleiding is het eindproduct (vormvrij) en de eindpresentatie. Kortom wat jij als impuls binnen de vrijeschool wilt neerzetten. Dit gebeurt grotendeels onder begeleiding van een vaste coach, zowel in gezamenlijke leergemeenschap bijeenkomsten als individueel

Bij de post-hbo opleiding De Parcivalweg werken we met leeruitkomsten. Deze leeruitkomsten zijn vormvrij en vormen een geheel met de inhoudelijke opbouw van de opleiding.  

 1. Laten zien wie jij bent als leerkracht: hoe hebben de vormende momenten in jouw leven richting gegeven aan jouw leraarschap en de dagelijkse onderwijspraktijk. Het inzichtelijk maken van de waarden van waaruit jij werkt. 

 2. Jouw toekomstbeeld: wat is je droom voor jouw onderwijspraktijk? Neem het verleden en het heden mee en verbind je met de toekomst. Wat is het dat jij wilt doen binnen de contouren van de school waarin je werkt? 

 3. Jouw toekomstbeeld in de praktijk: je relateert het toekomstbeeld aan jouw dagelijkse onderwijspraktijk en de school waar je op werkt. Maak inzichtelijk hoe je hier naar toe gaat werken. 

 4. Je antroposofische blik: je laat zien dat je met de antroposofische blik naar de leerlingen kunt kijken en dat je dit kunt inzetten in je onderwijspraktijk. 

 5. Onderwijs vormgeven: je laat zien dat je je eigen leren vorm kunt geven binnen een vrijeschool leergemeenschap. Deze leeruitkomst is verbonden aan de leerkringen en vrije lessen die in het lesprogramma staan.

 6. Jouw ontwikkeling: je laat de ontwikkeling zien die je hebt gemaakt binnen deze opleiding met betrekking tot de vrijeschoolpedagogiek. Je maakt hiervoor een eindproduct (vormvrij) en -presentatie.

De post-hbo opleiding de Parcivalweg wordt verzorgd door Hanneke van der Steen, coördinator van de opleiding en diverse gastdocenten en coaches.
Hanneke is inmiddels zeventien jaar werkzaam binnen het voortgezet vrijeschoolonderwijs. Zij ziet dat met de groei van de vrijescholen en het aantal leraren dat werkzaam is in dit onderwijs, er een nieuwe connectie moet worden gemaakt met de antroposofie, om menswaardig onderwijs te creëren voor de toekomst.

Hanneke is inmiddels 15 jaar werkzaam als docent geschiedenis op o.a. het Parcivalcollege in Groningen. Zij ziet dat met de groei van de vrijescholen en het aantal leraren dat werkzaam is in dit onderwijs, er een nieuwe connectie moet worden gemaakt met de antroposofie. Om menswaardig onderwijs te creëren voor de toekomst.

Schrijf je in

Wil je deelnemen aan de volgende post-hbo opleiding De Parcivalweg? Meld je dan nu aan voor de opleiding die start op 11 september 2024. 

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Ben je van plan om deel te nemen aan post-hbo De Parcivalweg? Bekijk hier de praktische informatie over de studie-investering, het rooster en de kosten.

Studie-investering: de totale studiebelasting bedraagt circa 280 uur (10 EC), waarvan ongeveer 120 uur contacttijd, tijdens welke een aanwezigheid van 80% wordt verwacht. Daarnaast is er sprake van ongeveer 160 uur zelfstudie. De woensdagen waarop je geen les hebt, zijn voorbehouden aan zelfstudie en coaching. Houd daar rekening mee.

Rooster: De opleiding start op 11 september 2024. Download het rooster van de post-hbo opleiding De Parcivalweg.

Kosten: €2550,-. Deze nascholing wordt door de Vrijeschool waarop je werkt bekostigd. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden.

Informatie: heb je vragen? Neem contact op met Hanneke van der Steen via +31(0)6 27591 183 of [email protected].

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Via de belastingdienst zijn er wel persoonlijke mogelijkheden als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum voor onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses.