Tekening weg van Parcival

De Parcivalweg

 • Opleiding
 • Vrijeschoolonderwijs
 • Start: 13 sept. 2023
 • Duur 1 jaar
 • Nederlandstalig

In het kort

Wil je ontdekken wie jij als vrijeschoolleraar bent en ben je al enige tijd werkzaam als docent in het voortgezet vrijeschoolonderwijs? Binnen de vernieuwde post-hbo opleiding De Parcivalweg neem je onder de loep wat jou als leraar heeft gevormd en wat jou heeft geïnspireerd om docent te worden in het vrijeschoolonderwijs. Je onderzoekt hoe en op welke wijze de antroposofie een levende plek kan krijgen binnen je onderwijspraktijk. Ook ga je op zoek naar wat jij zou willen ontwikkelen om mooi onderwijs aan jonge mensen te geven in deze roerige tijd.

Voor wie is deze post-hbo opleiding bedoeld?

De opleiding is ingericht voor docenten die al een aantal jaren lesgeven in het vvo en om op ieder moment in jouw vrijeschoolcarrière verdieping te bieden. Of je nu veel of weinig ervaring hebt met de antroposofie. Onze ervaring leert wel dat in de eerste twee jaar dat je werkzaam bent in het voortgezet vrijeschoolonderwijs er andere, meer praktische zaken aandacht vragen en er minder ruimte is voor introspectie. Mocht je dus nog echt aan de start staan en toch deze opleiding willen volgen, neem dan contact met ons op.

 

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses. Het expertteam werkt daarbij nauw samen met onze partners uit het werkveld. Zo kunnen we optimaal inspelen op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Nieuwsgierig? Bekijk ons actuele opleidingsaanbod.

Wat je leert

Na de post-hbo opleiding De Parcivalweg kun je als leerkracht je weg vinden in de antroposofie. Je leert meer over de antroposofische menskunde, fenomenologie, het Parcivalverhaal, de planeettypen, de kinderbespreking en Theory U van Otto Scharmer. Maar belangrijker nog je weet dit te verbinden met je eigen biografie en de dagelijkse onderwijspraktijk. In de opleiding ontdek je wie jij bent als vrijeschool leerkracht. 

Na afloop van de opleiding weet je:

 • hoe jij je verbindt met de vrijeschoolpedagogiek
 • waarin de antroposofie jou inspireert
 • hoe je hier vorm aangeeft in je dagelijkse onderwijspraktijk
 • hoe je met collega’s een leergemeenschap vormt en hoe je deze onderhoudt 
 • wie jij als vrijeschooldocent bent en wat jouw bijdrage kan zijn aan de ontwikkeling van het onderwijs bij jou op school

 

Vergelijkbare opleidingen

Jezelf verder ontwikkelen binnen jouw vakgebied? Vanuit Centrum onderwijs & innovatie Leiden (COIL) bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Bekijk alle nascholingen op het gebied van vrijeschool onderwijs of bekijk alle nascholingen van COIL.

Naast de opleiding De Parcivalweg kun je ook incompany (op je school of binnen je stichting) de 2-jarige opleiding Vrijeschoolpedagogie voor VO-docenten volgen bij BVS-schooladvies.

Programma

Het programma van de post-hbo opleiding De Parcivalweg bestaat uit vier modules. Iedere module heeft een eigen thema: wie ben ik, de stille tijd, de vrijeschool leerling en wie ben ik als vrijeschool leerkracht. In totaal zijn er 16 bijeenkomsten verdeeld over een jaar. Daarnaast ben je onderdeel van een leergemeenschap die vier keer online bij elkaar komt onder begeleiding van een coach. Tijdens de opleiding werk je toe naar een eindproduct en eindpresentatie waarmee je laat zien wie jij bent als vrijeschool leerkracht.

De post-hbo opleiding De Parcivalweg start met een introductiebijeenkomst. Hierin wordt de grote boog en het proces van de opleiding toegelicht. Ook krijg je de kans om kennis te maken met de coaches en andere deelnemers.

Module 1: Wie ben ik?

De module Wie ben ik bestaat uit drie bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst heeft een eigen focus: verleden, heden en toekomt. In deze bijeenkomst onderzoek verschillende vragen zoals: waar kom je vandaan, welke waarden en patronen neem jij mee naar de vrijeschool en hoe zou je wensen dat jouw toekomst er uit ziet?

Module 2: De stille tijd

De maand december en het begin van januari is binnen de antroposofie een tijd van introspectie. In de module maak je (verder) kennis met deze tijd en hoe je dit in kunt zetten voor je eigen ontwikkeling en reflectie als mens en als leerkracht.

Module 3: De vrijeschool leerling 

In de derde module maak je kennis met de instrumenten van de vrijeschool leerkracht. Ook je ontdek hoe je met behulp van verschillende kunstvormen, zoals schilderen, muziek, dans en euritmie, op antroposofische wijze kunt kijken naar de leerling. Na drie bijeenkomsten krijg je de kans om je nieuwe inzichten uit te proberen in de praktijk.

Module 4: Wie ben ik als vrijeschool leerkracht?

Deze module is open van karakter. Tijdens verschillende online bijeenkomsten voer je verdiepende gesprekken samen met de andere deelnemers uit je groep (leergemeenschap) over onderwerpen binnen de antroposofie en de vrijeschool. Ook is er de gelegenheid om te verkennen wat ervoor nodig is om met elkaar een leergemeenschap op te bouwen en hoe je dit kunt doen. Je werkt samen toe naar de eindpresentatie ter afsluiting van de opleiding.

Bij de post-hbo opleiding De Parcivalweg werken we met leeruitkomsten. Deze leeruitkomsten zijn vormvrij en vormen een geheel met de inhoudelijke opbouw van de opleiding.  

 1. Laten zien wie jij bent als leerkracht: hoe hebben de vormende momenten in jouw leven richting gegeven aan jouw leraarschap en de dagelijkse onderwijspraktijk. Het inzichtelijk maken van de waarden van waaruit jij werkt. 

 2. Jouw toekomstbeeld: wat is je droom voor jouw onderwijspraktijk? Neem het verleden en het heden mee en verbind je met de toekomst. Wat is het dat jij wilt doen binnen de contouren van de school waarin je werkt? 

 3. Jouw toekomstbeeld in de praktijk: je relateert het toekomstbeeld aan jouw dagelijkse onderwijspraktijk en de school waar je op werkt. Maak inzichtelijk hoe je hier naar toe gaat werken. 

 4. Je antroposofische blik: je laat zien dat je met de antroposofische blik naar de leerlingen kunt kijken en dat je dit kunt inzetten in je onderwijspraktijk. 

 5. Onderwijs vormgeven: je laat zien dat je je eigen leren vorm kunt geven binnen een vrijeschool leergemeenschap. Deze leeruitkomst is verbonden aan de leerkringen en vrije lessen die in het lesprogramma staan.

 6. Jouw ontwikkeling: je laat de ontwikkeling zien die je hebt gemaakt binnen deze opleiding met betrekking tot de vrijeschoolpedagogiek. Je maakt hiervoor een eindproduct (vormvrij) en -presentatie.

De Post-HBO de Parcivalweg wordt verzorgd door Hanneke van der Steen coördinator van de opleiding en diverse gastdocenten.

Hanneke is inmiddels 15 jaar werkzaam als docent geschiedenis op o.a. het Parcivalcollege in Groningen. Zij ziet dat met de groei van de vrijescholen en het aantal leraren dat werkzaam is in dit onderwijs, er een nieuwe connectie moet worden gemaakt met de antroposofie. Om menswaardig onderwijs te creëren voor de toekomst.

Schrijf je in

Wil je deelnemen aan de volgende post-hbo opleiding De Parcivalweg? Meld je dan nu aan voor de opleiding vanaf 13 september 2023.

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Ben je van plan om deel te nemen aan post-hbo De Parcivalweg? Bekijk hier de praktische informatie over de studie-investering, het rooster en de kosten.

Studie-investering: de totale studiebelasting bedraagt circa 280 uur (10 EC), waarvan ongeveer 120 uur contacttijd, tijdens welke een aanwezigheid van 80% wordt verwacht. Daarnaast is er sprake van ongeveer 160 uur zelfstudie. De woensdagen waarop je geen les hebt, zijn voorbehouden aan zelfstudie en coaching. Houd daar rekening mee.

Rooster: De opleiding start op 13 september 2023. Download het rooster van de post-hbo opleiding De Parcivalweg.

Kosten: Deze nascholing wordt door de Vrijeschool waarop je werkt bekostigd. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden.

Informatie: heb je vragen? Neem contact op met Hanneke van der Steen via +31(0)6 27591 183 of [email protected].

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Via de belastingdienst zijn er wel persoonlijke mogelijkheden als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum voor onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses.