Hogeschool Leiden

Onderzoekend Vermogen 1 en 2 (EBP)

 • Maatwerk / incompany
 • Verpleegkunde
 • Startdatum: op aanvraag
 • Duur: zeven dagdelen
 • Nederlandstalig
 • Certificaat

In het kort

‘Geef ik wel de beste zorg op dit moment? En sluit die zorg aan op de behoefte van de zorgvrager? Dit heb je je vast wel eens afgevraagd, maar hoe krijg je het antwoord op deze vragen? Een goede verpleegkundige vraagt zich in een zorgsituatie steeds weer af wat er op het spel staat voor de zorgvrager en zijn naasten. En wat de best mogelijke zorg is die je kunt leveren in een bepaalde situatie. Hieruit blijkt het belang van een kritisch onderzoekende houding en het toepassen van Evidence Based Practice (EBP). Bij EBP gaat het om het proces waarin verpleegkundigen hun (klinische) besluiten nemen op basis van het beste beschikbare bewijs (wetenschappelijk onderzoek), de inschatting van de verpleegkundige en de voorkeuren van de individuele zorgvrager. In de cursus Onderzoekend Vermogen 1 en 2 leer je hoe je werkt volgens de drie pijlers van EBP en hoe je collega’s hierin meeneemt.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus Onderzoekend Vermogen 1 en 2 is bedoeld voor verpleegkundigen die een kritisch onderzoekende houding willen ontwikkelen en verpleegkundigen die willen leren hoe EBP in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast.

De cursus is geaccrediteerd bij V&VN voor 32 accreditatiepunten. Daarnaast is het mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor vergelijkbare onderwijsonderdelen van de doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen

Bij- en nascholingen Verpleegkunde

Het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV), onderdeel van Hogeschool Leiden, biedt verschillende verpleegkundige cursussen, trainingen en masterclasses aan die inspelen op de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Ook is het mogelijk om een maatwerktraject samen te stellen gericht op de scholingsbehoefte binnen uw organisatie. Verder hebben wijkverpleegkundigen de optie om deel te nemen aan het Leernetwerk Wijkverpleging.

Benieuwd naar wat het CBNV voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met hoofd CBNV Diana van der Boon, e: info.cbnv@hsleiden.nl, t: +31(0)6 1158 5726.

Wat levert de cursus Onderzoekend Vermogen 1 en 2 (EBP) je op?

Het werken volgens de principes van EBP helpt je bij het nemen van besluiten, het doen van (verbeter)voorstellen en het verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening. Met behulp van EBP kun je jouw besluiten of ideeën beter onderbouwen. In de cursus Onderzoekend Vermogen 1 en 2 staat het kennismaken en het leren toepassen van EBP centraal. Je leert kritische, onderzoekbare vragen te stellen over een verpleegkundig onderwerp of een situatie die jou aanspreekt of waar je vragen bij hebt. Misschien vraag je je af hoe je de nachtrust of voedingstoestand van patiënten op de afdeling zou kunnen verbeteren. Of hoe zorgvragers meer regie kunnen krijgen over hun leven.

In de cursus Onderzoekend Vermogen 1 en 2 leer je:

 • onderzoekbare vragen stellen
 • informatie verzamelen op basis van de drie pijlers van EBP
 • wetenschappelijke artikelen (en vakliteratuur) zoeken en beoordelen op kwaliteit
 • toepassen van shared decision making 
 • het schrijven van een betoog
 • presenteren van je boodschap

Je leert in de cursus Onderzoekend Vermogen 1 en 2 hoe je antwoord krijgt op jouw onderzoeksvraag door het verzamelen van informatie op basis van de drie pijlers van EBP:

 1. het best beschikbare bewijsmateriaal te zoeken en te beoordelen op kwaliteit (pijler 1: wetenschappelijk onderzoek);
 2. het in kaart brengen van klinische expertises van professionals ten aanzien van het onderwerp (pijler 2: klinische expertise)
 3. de wijze waarop jij de wensen, waarden en voorkeuren van de patiënt of cliënt in kaart brengt en hoe je shared decision making toepast (pijler 3 patiëntwaarden)

Nadat je gegevens hebt verzameld en het voor jou duidelijk is hoe de zorg in bepaalde situaties (beter) verleend kan worden, is het nog niet vanzelfsprekend dat anderen (collega’s of een leidinggevende) hierin meegaan. Om anderen te overtuigen van een andere werkwijze leer je tijdens deze cursus hoe je jouw boodschap goed kunt overbrengen. 

Tijdens de cursus bespreken we verschillende EBP-initiatieven en mogelijkheden binnen jouw organisatie. Na afronding van de cursus weet je hoe je het werken volgens de principes van EBP vormgeeft en kunt borgen in jouw dagelijkse praktijk.

Het is belangrijk dat verpleegkundigen een kritische onderzoekende houding aannemen en zich continu afvragen of de zorg verbeterd kan worden. Verpleegkundigen hebben hiervoor niet alleen kennis van Evidence Based Practice (EBP) nodig, maar nog belangrijker: vaardigheden in het toepassen van EBP in de dagelijkse praktijk.

Werken volgen EBP-principes 

In de cursus Onderzoekend Vermogen 1 en 2 leert uw werknemer wat de principes van EBP zijn en hoe EBP vormgegeven kan worden op de werkplek. Daarnaast leert uw werknemer een ander te overtuigen (door bijvoorbeeld het schrijven van een betoog) en de resultaten van zijn of haar onderzoek te presenteren aan diverse collega’s. Hierdoor ontstaat kruisbestuiving en bewustwording van het belang van EBP-werken. Tijdens de cursus wordt stilgestaan bij de verschillende mogelijkheden en initiatieven ten aanzien van het EBP-werken in uw organisatie. Aan het einde van de cursus weet de verpleegkundige invulling te geven aan het EBP-werken en hoe anderen hierin meegenomen kunnen worden. 

Ontwikkelperspectief 

Deze cursus is geschikt voor verpleegkundigen die zich willen ontwikkelen als EBP professional,  en voor zichzelf een voortrekkersrol zien. Mogelijkerwijs biedt deelname aan deze cursus uw werknemer ook een ontwikkelperspectief; vrijstelling kan aangevraagd worden voor een vergelijkbaar onderwijsonderdeel van de doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen. Deelname aan deze cursus kan een manier zijn om verpleegkundigen aan uw instelling te binden en/of vast te houden.

Vergelijkbare scholingen

Jezelf verder ontwikkelen als zorgprofessional? Vanuit het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV) bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Denk aan de eendaagse trainingen EBP in 1 dag en EBP: Ontwikkel een goed protocol en krijg je collega's mee.  

Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht.  

Wat ga je doen tijdens de cursus Onderzoekend Vermogen 1 en 2 (EBP)?

In deze cursus staat het ontwikkelen van een onderzoekend vermogen en het toepassen van EBP centraal. Tijdens de bijeenkomsten wordt de theorie gekoppeld aan jouw eigen beroepspraktijk, waardoor je de opgedane kennis en ervaringen direct kunt toepassen in de praktijk. 

Tijdens de cursus Onderzoekend Vermogen 1 en 2 ga jij in zeven dagdelen (mogelijkheid tot maatwerk) aan de slag met een situatie waar je vragen bij hebt. Je vraagt je bijvoorbeeld af of de zorg die op dit moment verleend wordt de beste zorg is. Of je vraagt je af op welke wijze zorgvragers meer eigen regie over hun leven kunnen krijgen. 

Kritische onderzoekbare vragen stellen

Je start met het stellen van kritische, onderzoekbare vragen over jouw onderwerp. Door informatie te verzamelen op basis van de drie pijlers van EBP, leer je hoe je een antwoord krijgt op je onderzoeksvraag.

Zoeken en beoordelen van literatuur

Je wordt getraind in het zoeken en beoordelen van wetenschappelijke literatuur, en hoe je de voorkeuren van de zorgvrager (shared decision making) en de ervaringen van andere professionals (professional opinion) kunt betrekken in het antwoord op jouw onderzoeksvraag.  

Betoog schrijven en presenteren

Om andere professionals (zoals collega’s of leidinggevenden) te overtuigen van een andere werkwijze, schrijf je een helder, goed onderbouwd betoog. Aan het eind van de cursus verzorg je een korte presentatie over de uitkomsten van jouw onderzoek en de boodschap van jouw betoog.

Deze training wordt gegeven door Pegah Esmaili (MSc), verpleegkundige en docent bij Hogeschool Leiden.

De cursus is geaccrediteerd bij V&VN voor 32 accreditatiepunten. Daarnaast is het mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor vergelijkbare onderwijsonderdelen van de doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen

Interesse in deze cursus op maat?

Interesse in een cursus Onderzoekend Vermogen 1 en 2 binnen jouw team of organisatie? We bieden deze cursus op maat aan. Diana van der Boon, hoofd Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde, maakt graag een afspraak om de scholingsbehoefte en voorwaarden te inventariseren en concretiseren.  

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Interesse in een cursus Onderzoekend Vermogen 1 en 2 binnen jouw team of organisatie? We bieden deze cursus op maat voor jouw organisatie aan. Bekijk hier de praktische informatie bij dit cursustraject.

Cursusduur
Zeven dagdelen (9:00 – 13:00 uur), mogelijkheid voor maatwerk. 
Tijdens de zevende bijeenkomst vinden de presentaties en certificering plaats.

Kosten en planning
Tijdens een kennismakingsgesprek wordt de scholingsbehoefte en de voorwaarden geïnventariseerd en geconcretiseerd. De cursusprijs varieert van €110,- tot €150,- per cursist per dagdeel van vier uur en is afhankelijk van de totale groepsgrootte. Neem contact op voor een programma en offerte op maat. Bij akkoord maken we samen een bijpassende planning. 

Online of fysiek
De cursus kan zowel fysiek als online verzorgd worden. Voor de online cursus heeft de deelnemer een laptop/computer met geluid/camerafunctie nodig. 

Accreditatie en certificaten 
De cursus is geaccrediteerd bij V&VN voor 32 accreditatiepunten. Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een certificaat van Hogeschool Leiden. Met behulp van dit certificaat kan je vrijstelling aanvragen voor een soortgelijk onderwijsonderdeel (in 2021-2022 kan dit voor twee modules van het MBO-HBO doorstroomtraject van de opleiding HBO Verpleegkundige). 

Je komt alleen in aanmerking voor een certificaat van Hogeschool Leiden en de accreditatiepunten als je:

 • voldoende aanwezig bent geweest (100%);
 • een voldaan hebt behaald voor de presentatie;
 • een voldaan hebt behaald voor het verslag.

Verplichte literatuur 
De volgende boeken dienen beschikbaar te zijn voor elke deelnemer:

 • Verhoeven, N.(2018) Wat is onderzoek? Boom Amsterdam.
 • Munten, G., Verhoef, J., Kuiper, C. (2016) Evidence-based practice voor verpleegkundigen. Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. Boom Amsterdam.

Toetsing
De toetsopdracht van deze cursus bestaat uit een presentatie en een betoog. 

Herkansing
Indien de toetsopdracht met een niet voldaan wordt afgerond, biedt Hogeschool Leiden één herkansingsmogelijkheid aan. Datum van herkansing is bij aanvang van de cursus vastgesteld.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.