Een medewerkster van het Mediacentrum helpt een student het juiste boek te vinden.

Bronvermelding

Welke stijl(en) je hanteer voor het verwijzen naar bronnen en het beschrijven van titels van publicaties, verschilt per opleiding, vakgebied en wetenschappelijk discipline. Hieronder vind je informatie die je kan helpen bij het toepassen van de door jouw opleiding voorgeschreven citatiestijl.

APA

De American Psychological Association (APA) heeft regels opgesteld voor het verwijzen en citeren: de APA-stijl. Wil je weten hoe je een literatuurlijst samenstelt volgens deze richtlijnen en hoe je op correcte wijze parafraseert en citeert? Bekijk dan de:

  • verwijswijzer APA-richtlijnen, publicatie van SURF, waarmee je een snel en beknopt overzicht krijgt van de belangrijkste informatie.
  • De APA-richtlijnen uitgelegd, samengesteld door informatiespecialisten van 10 hogescholen in Nederland in samenwerking met SURF. Het is een uitgebreide, praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs.
  • kennisclips bij deze nieuwe APA-richtlijnen. Je vindt ze ook op Youtube.

AMA

De AMA-stijl wordt veel in de medische wetenschap gebruikt en gaat uit van een numeriek systeem. Handleidingen voor deze citatie-stijl vind je via de website van De Universiteit van Illinois te Chicago, waaronder een 'Quick Reference' handout.   

Juridisch

Binnen het juridische vakgebied kun je ook gebruik maken van de publicatie Leidraad, van uitgever Wolters Kluwer. Deze publicatie geeft uitgebreid informatie over voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties. Beknopte informatie vind je in bijbehorende samenvatting van Leidraad.  

Vancouver

De Vancouver-stijl is een numeriek systeem. Het is een belangrijke standaard voor de medische wetenschappen. Op de hulppagina Citeren: Vancouver stijl van de bibliotheek van de Universiteit Utrecht vind je een uitgebreide toelichting op de Vancouver-citatiestijl.

Meer weten

Wil je meer weten of blijf je nog met vragen zitten? Kom langs in het Mediacentrum of stuur een mail naar mediacentrum@hsleiden.nl.