Een medewerkster van het Mediacentrum helpt een student het juiste boek te vinden.

Open access

Vrije en gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie; waarbij iedereen deze informatie zonder hindernissen - op financieel, juridisch of technisch gebied – kan lezen, downloaden, afdrukken en delen. Dat is het doel bij de wereldwijde trend open access.

Hogeschool Leiden kiest voor open access

Om de vindbaarheid en zichtbaarheid van onderzoeksresultaten te vergroten kiest Hogeschool Leiden er zoveel mogelijk voor om open access te publiceren. Hierdoor zijn publicaties drempelloos en zonder kosten toegankelijk: voor studenten, docenten, partners en professionals uit het werkveld, maar ook voor iedereen met interesse in een bepaald onderzoeksthema.  

Hoe werkt open access publiceren? Bekijk de informatievideo voor onderzoekers van het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB).

Waarom open access

Open access publiceren heeft de volgende voordelen:

  • Studenten en het werkveld hebben vrij toegang tot jouw artikelen.
  • Je krijgt meer lezers, omdat je artikelen niet achter een pay wall zitten.
  • Je hebt hierdoor een grotere kans geciteerd te worden.
  • Je artikelen zijn beter vindbaar door Google/GoogleScholar.
  • Je bent op internet beter zichtbaar voor het werkveld.
  • Door opslag in HBO Kennisbank, NARCIS en het archief van de Koninklijke Bibliotheek blijven je artikelen duurzaam online bewaard.
  • Je hoeft later niet te betalen voor het gebruik van je eigen publicaties.

Werkwijze publiceren

Denk voorafgaand aan het onderzoek na over de manier waarop je open access wilt publiceren. Begroot eventuele kosten vooraf en zoek zo nodig financiering. Onderhandel zo nodig met uitgevers over het open access beschikbaar stellen van een preprint of postprint van je publicatie. Wanneer je samenwerkt met externe partijen, is het aan te raden om afspraken over open access publiceren (contractueel) vast te leggen.

Keuze route

Je kiest als onderzoeker bij voorkeur voor de gouden of groene publicatieroute.

  • Gouden route: bij deze route betaal je als publicist voor je publicatie in plaats van degene die toegang wil tot de publicatie. Denk hierbij aan open access tijdschriften waarbij de artikelen worden beoordeeld door peer review. Je publicatie is op deze wijze direct beschikbaar voor studenten en het werkveld. Voor informatie en advies over deze manier van publiceren kun je contact opnemen met de medewerkers van het Mediacentrum.
  • Groene route: hierbij wordt de preprint of postprint van een publicatie, eventueel na een embargoperiode, opgenomen in de nationale HBO kennisbank en in Narcis. Dit is aan de orde bij tijdschriften die zelf geen open access mogelijkheden bieden. Door afspraken te maken met deze uitgevers is het vaak toch mogelijk om na enige tijd een publicatie in HBO Kennisbank te plaatsen en daarmee open access toegankelijk te maken. Wanneer je de preprint of postprint van zo’n publicatie naar het Mediacentrum stuurt, wordt deze (op termijn) opgenomen in HBO Kennisbank en is daarna toegankelijk voor studenten en het werkveld.

Keuze tijdschriften

Wanneer je zoekt naar geschikte open access tijdschriften, inclusief hun impactfactor en bereik, kunnen de volgende sites je daarbij helpen:

Open access tijdschriften

Impactfactor van tijdschriften

Wanneer je informatie zoekt over embargoperiodes en preprint of postprint mogelijkheden bij betaalde tijdschriften, kan onderstaande site je daarbij ondersteunen:

Publicatie HBO Kennisbank

Stuur de open access versie van je publicatie altijd naar het Mediacentrum, die zorgt voor publicatie in HBO Kennisbank. De publicatie wordt daarmee automatisch ook opgenomen in NARCIS en het depot van de Koninklijke Bibliotheek.

Meer weten

Wil je meer weten of blijf je nog met vragen zitten? Kom langs in het Mediacentrum of stuur een mail naar mediacentrum@hsleiden.nl.