Een medewerkster van het Mediacentrum helpt een student het juiste boek te vinden.

Auteursrecht

Als student, medewerker of onderzoeker binnen Hogeschool Leiden krijg je veel te maken met het bestuderen en verwerken van informatie. Denk aan het samenstellen van een presentatie, schrijven van een scriptie of onderzoeksrapportage, publiceren van een artikel of boek, etc. Op het moment dat je informatie van anderen wil inzetten voor je eigen werk is het belangrijk om precies te weten wie het auteursrecht heeft en op welke wijze materiaal (her)gebruikt mag worden. 

Relevante publicaties en links

Auteursrechten in het hoger onderwijs

 • Auteursrechten in het hoger onderwijs
  Website van Surf met uitgebreide informatie over auteursrechten in het algemeen, maar ook specifiek in het onderwijs. Bijvoorbeeld over het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde werken binnen de DLO en het vertonen van deze werken in presentaties.
 • Vuistregels voor het samenstellen van digitale readers
  Deze overeenkomst bevat afspraken over de overname van auteursrechtelijk beschermd materiaal in onderwijspublicaties, zoals readers.
 • Onderwijs & Auteursrecht
  Website met uitleg over het gebruik van bronnen in het onderwijs (van primair onderwijs tot particulier onderwijs). Het beschrijft onderwijsregelingen voor gebruik van tekst en afbeeldingen, muziek en tv en video. Gebruik de wegwijzer om voor een specifiek geval snel te achterhalen wat wel en niet mag.
  Onderwijs & Auteursrecht is een initiatief van Stichting Reprorecht, Stichting PRO, Pictoright, Videma, FilmService, Lira, Buma/Stemra, Sena en FEMU.

Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk (boek)

De volledig herziene Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk leidt de juridische leek op toegankelijke wijze door het proces vanaf het tot stand komen van het werk tot en met de exploitatie daarvan, met vele praktische voorbeelden.

Deze titel is te leen in het Mediacentrum. Op de bijbehorende website Auteursrecht.nl vind je informatie over auteursrecht in het algemeen en actuele ontwikkelingen en updates ten opzichte van de inhoud van het boek.

Meer weten

Wil je meer weten of blijf je nog met vragen zitten? Kom langs in het Mediacentrum of stuur een mail naar mediacentrum@hsleiden.nl.