Een medewerkster van het Mediacentrum helpt een student het juiste boek te vinden.

Informatie beoordelen

Informatie over onderwerpen kun je op allerlei manieren en plaatsen vinden. Het is belangrijk om vast te stellen of gevonden informatie betrouwbaar is. Een aantal aandachtspunten vind je hieronder genoemd.

Checklist internetbronnen

 • Wat zegt het webadres over de herkomst van de site?
 • Wat is de achtergrond van de auteur? Kletsmajoor, wetenschapper, vakmens…
 • Is de auteur bereikbaar? Mailadres?
 • Eigen mening auteur?
 • Hoe actueel is de site?
 • Wat is het doel van de site en welke invloed zou dat kunnen hebben op de inhoud? (commercie, ledenwerving, productpromotie, informatieoverdracht e.d.)
 • Wordt de site gesponsord? Zo ja, door wie?
 • Zijn genoemde feiten controleerbaar door een goede bronvermelding?
 • Hoe goed is de site verzorgd? Is er bijv. sprake van spel- en grammaticafouten?
 • Wat zeggen andere bronnen over het onderwerp?
 • Vermeld altijd de datum waarop je een site hebt bezocht!

Checklist boeken

 • Wordt er iets duidelijk over de deskundigheid van de auteur?
 • Is auteur objectief of subjectief?
 • Uitgever en jaar van uitgave: een boek uit 1970, waarin over de ‘actuele situatie’ in de Balkan gesproken wordt bijv. En: HEMA is iets anders dan Oxford University Press.
 • Toegankelijkheid van het boek: inhoudsopgave, register, verklarende woordenlijst e.d.
 • Literatuurverwijzing, bronvermelding aanwezig?
 • Wat zeggen andere bronnen over het onderwerp?

Checklist radio / tv

 • Welke omroep? Verschil in visie tussen bijv. VARA en EO rond o.a. ethische aspecten.
 • Waar haalt de omroep de informatie vandaan?

Checklist kranten

 • Welke krant? Elke krant heeft eigen achtergrond.
 • Objectieve actualiteit? Feitenrelaas?
 • Subjectieve inkleuring verslaggever?
 • Vergelijk artikelen uit verschillende kranten over hetzelfde onderwerp.
 • Opiniërende artikelen: kun je deskundigheid van de auteur bepalen?

Checklist interviews

 • Waaruit blijkt deskundigheid van de geïnterviewde / de te interviewen persoon?
 • Controlevragen stellen.