Hogeschool Leiden

Lectorale rede Petra Siemonsma

Op 11 oktober 2022 spreekt lector dr. Petra Siemonsma haar lectorale rede 'Eigen regie: Waardevol en kwetsbaar’ uit. Petra is lector van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg (ERFB) van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden. 

In haar rede geeft Petra antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is het belang van eigen regie voor patiënten, fysiotherapeuten en de maatschappij?
  • Hoe zorg je er als fysiotherapeut voor dat de cliënt de eigen regie behoudt of weer terugkrijgt als deze even weg is?
  • Hoe zijn de context en het perspectief van de cliënt beter te benutten in zorg en onderzoek?
  • Welke competenties heeft de fysiotherapeut nodig om goed in te kunnen spelen op de veranderingen in de wijk?

Verder bespreekt Petra thema’s als vrijheid, autonomie, participatie en wijkgericht werken.

Lector Petra Siemonsma - Lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg - Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

De samenleving verandert. Er zijn meer ouderen, minder mensen op de arbeidsmarkt en meer mensen met een chronische aandoening. Voor de fysiotherapie en beweegzorg biedt dit kansen voor innovatie. 

Het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg richt zich op praktijkgerichte zorgvragen rondom het behouden van eigen regie en zelfmanagement van cliënten. Het doel is dat fysiotherapeuten en andere beweegzorgprofessionals cliënten hierbij kunnen ondersteunen bijvoorbeeld door de inzet van technologie en wijkgericht werken.

Lees meer over het lectoraat

Programma

Tijd Onderdeel
14.30 uur Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur Start lectorale rede
16.30 uur Borrel
18.00 uur Einde