Hogeschool Leiden

Symposium E-Discovery 2024

Praktische toepassingen taalmodellen in digitaal forensisch onderzoek

Het symposium sloot in 2023 af met een presentatie over de inzet van ChatGPT als digitale speurneus voor rechercheurs. We zijn nu een jaar verder en het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe taalmodellen verschenen en technieken ontwikkeld om tekortkomingen te verhelpen. Op 2 april leggen experts uit hoe die nieuwe technieken werken, welke kansen ze bieden voor digitaal forensisch onderzoek en onderzoek naar ondermijning en financiële criminaliteit.
Het symposium vindt plaats op Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11.

Programma en presentaties

Hieronder vind je het programma van het symposium en kan je de presentaties terugkijken. Ook kan je alle presentaties achter elkaar zien. 

Tijd Onderdeel
12.30 uur Inloop met lunch (informatiemarkt)
13.00 uur Opening door dagvoorzitter Johan ten Houten, docent Digital Forensics Hogeschool Leiden (video)
13.15 uur

"The R in RAG: Large Language Models for the next generation of search" (video)

Jakub Zavrel | Zeta Alpha. 

13.45 uur

"Aardwolf: inzicht in digitale sporen die ontstaan bij het gebruik van mobiele telefoons" (video/presentatie ( pdf, 2.80 MB )
Abdul Boztas | NFI & docent Hogeschool Leiden. 

14.15 uur

"NL-GPT: De waarde van een Nederlands taalmodel" (video/presentatie ( pdf, 2.62 MB ))

Saskia Lensink | TNO 

14.45 uur Pauze (informatiemarkt)
15.15 uur

"LLaMA’s en GEITjes: successen en uitdagingen voor Nederlandse generatieve taalmodellen" (video/presentatie ( pdf, 3.08 MB ))

Edwin Rijgersberg | NFI 

15.45 uur

"Zet 37: hoe AI de aanpak van criminaliteit kan innoveren" (video/presentatie ( pdf, 2.43 MB ))

Yolanda van Setten | Cum Sensu

16.15 uur

“Ontcijferen van digitale sporen met behulp van taalmodellen” (video/presentatie ( pdf, 3.75 MB ))

Hans Henseler | NFI & Hogeschool Leiden

16.45 uur Afsluiting door Johan ten Houten
17:00 uur Netwerkborrel en informatiemarkt

Bekijk het overzicht met sprekers en de partners van de informatiemarkt.

Hogeschool Leiden