Marieke van der Sanden

Hogeschool Leiden

Marieke van der Sanden is klassenleerkracht aan Vrijeschool Rotterdam-West. In die context komt ze vaak de vraag tegen hoe de vrijeschool een betere afspiegeling van de maatschappij zou kunnen zijn en wat daartoe nodig is. Marieke heeft een aantal jaar in BraziliĆ« gewoond en geeft nu onderzoek vorm dat zich richt op vrijescholen daar en hoe zij het vrijeschoolonderwijs af (kunnen) stemmen op de lokale context. Ze hoopt dat de conclusies uit haar onderzoek ook scholen in Nederland kunnen helpen bij vraagstukken rondom (culturele) diversiteit en inclusie.