Kirsten Koppel

Hogeschool Leiden

Kirsten is sinds 2019 werkzaam bij de Vrijeschool Pabo als docent onderzoek. Zij deed promotieonderzoek in de theologie en werkte o.a. als docent filosofie, ethiek en onderzoek bij de Hogeschool van Amsterdam.

Onderzoek

Vanuit haar achtergrond betrekt Kirsten als docent graag kennistheorie in haar lessen en in gesprekken met studenten over welke wegen tot nieuwe kennis kunnen leiden. Kirsten heeft bijgedragen aan het vernieuwen van de onderzoekslijn bij de Vrijeschool Pabo.

Bij het vormgeven van de onderzoekslijn staat het idee van onderzoekende openheid centraal: hoe kunnen we studenten een instrumentarium aanbieden om die onderzoekende openheid tot een grondhouding te maken in hun professionele handelen als pedagoog? Theorie U* van Otto Scharmer en het werk van Gert Biesta bieden hierin een waardevolle kijkrichting.

Een ander deel van het onderzoek komt voort uit een meer persoonlijk vraagstuk van Kirsten: waarom lukt het bij het coachen van studenten soms wel en soms niet om voor studenten de ontplooiingsruimte aan te bieden die nodig is? Wanneer dit wel lukt, gaat de inspiratie stromen, in andere gevallen gebeurt dit niet, en verloopt het proces stroef, of loopt het zelfs vast. Waar zit dat in? Waarom voelt de ene student zich wel gehoord en gezien, en de andere niet?

Door hier met de bril van Theorie U naar te kijken hoopt Kirsten handvatten te vinden die kunnen worden ingezet voor het verbeteren van de lespraktijk, en wellicht ook deel kunnen uitmaken van het instrumentarium om de onderzoekslessen vorm te geven.

*Theorie U gaat over persoonlijk leiderschap, met als kernvraag: Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt nodig heeft?   

Workshops Diep-Luisteren

Kirsten geeft workshops over diep-luisteren voor studiedagen of pedagogische vergaderingen. Je kunt haar hierover mailen via [email protected] of bellen/appen via telefoonnummer 06 - 39 19 10 19.

Lees hier meer over de achtergrond en verantwoording van de workshops ( pdf, 406 KB )