Hogeschool Leiden

Onderzoek en kennisuitwisseling

Onderzoeksthema

Het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) doet onderzoek binnen de context van de zorgverlening en stelt zich tot doel om praktijkgerichte kennis te ontwikkelen, toe te passen en te verspreiden over het versterken van de veerkracht, het verhogen van de vitaliteit en het bevorderen van de eigen regie van iedereen. Wij vinden het belangrijk, en gezien de beperkingen van de zorg ook noodzakelijk, om te bevorderen dat zoveel mogelijk mensen vitaal worden en blijven zodat zij daardoor actief kunnen deelnemen aan de samenleving. En wanneer dat niet (meer) mogelijk mocht zijn, mensen verdere teruggang weten te beperken of te vertragen. Dit veronderstelt dat ze daartoe gemotiveerd zijn of daartoe ondersteund worden door voorlichting of andere vormen van beïnvloeding van gedrag en leefstijl. Vitale mensen zijn veerkrachtiger bij (onverwachte) tegenslagen. Vitaliteit zien wij als een dynamisch leerproces waarin zich telkens nieuwe opgaven voordoen. In onze visie betekent eigen regie binnen de context van zorgverlening dat mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen wat goed voor hen is, hoe zij hun leven inrichten, hoe ze hun doelen willen realiseren en op welke wijze ze met anderen samenleven en samenwerken. 

Co-creatie als werkwijze

Kenmerkend voor het kenniscentrum is dat het praktijkgericht onderzoek doet en de acties worden uitgevoerd in samenwerking met de betrokkenen zelf. Onder andere door middel van 'vraagarticulatie' werken onderzoekers, studenten en het werkveld samen om de juiste onderzoeksvragen vast te stellen. Gezamenlijk komen tot oplossingen, in co-creatie met de eindgebruikers, staat hierbij voorop. 

Het kenniscentrum nodigt geïnteresseerden en betrokkenen op regelmatige basis uit om deel te nemen aan onderzoeks- en kennisuitwisselingsactiviteiten zoals themabijeenkomsten en debatten. Op deze manier bouwt het kenniscentrum aan een relevant netwerk met zowel interne als externe partners.

Themabijeenkomsten

In het derde kwartaal van 2019 start een serie themabijeenkomsten voor en met studenten, docenten en andere medewerkers van Hogeschool Leiden. Tijdens deze bijeenkomsten is er kennisuitwisseling over actuele thema’s zoals leeromgevingen, beweegprogramma’s en het monitoren van vitaliteit. Externe deskundigen kunnen hieraan deelnemen en zelf ook een bijdrage leveren vanuit hun expertise. 

Op de hoogte blijven

Wil je graag meer weten over de onderzoeksactiviteiten van het kenniscentrum en de komende themabijeenkomsten? Stuur ons je contactgegevens, dan houden wij je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Actueel