Hardloopschoenen

Onderzoek en kennisuitwisseling

Het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) onderzoekt en versterkt de vitaliteit en eigen regie van studenten en medewerkers van Hogeschool Leiden. Dit gebeurt altijd in co-creatie met de betrokkenen, het werkveld en verschillende kennispartners.

Onderzoeksthema

De vitaliteit en eigen regie van studenten binnen Hogeschool Leiden is het eerste onderzoeksthema waar het kenniscentrum VEER zich mee bezig gaat houden. Hoe staat het eigenlijk met de vitaliteit en eigen regie van deze studenten? En door welke factoren wordt hun vitaliteit en eigen regie beïnvloed, zowel binnen als buiten de hogeschool? En wat doet dat met de leerprestaties en gezondheid van de studenten? Het doel hierbij is niet alleen om een beeld te vormen, maar deze inzichten ook te vertalen naar mogelijkheden om de vitaliteit en eigen regie te versterken.

In een later stadium is het ook de bedoeling om de vitaliteit en eigen regie van de werknemers van Hogeschool Leiden te onderzoeken en aansluitend te versterken. 

Co-creatie als werkwijze

Kenmerkend voor het kenniscentrum is dat het praktijkgericht onderzoek doet en de acties worden uitgevoerd in samenwerking met de betrokkenen zelf. Onder andere door middel van 'vraagarticulatie' werken onderzoekers, studenten en werknemers samen om de juiste onderzoeksvragen vast te stellen. Gezamenlijk komen tot oplossingen, in co-creatie met de eindgebruikers, staat hierbij voorop. 

Het kenniscentrum nodigt geïnteresseerden en betrokkenen op regelmatige basis uit om deel te nemen aan onderzoeks- en kennisuitwisselingsactiviteiten zoals themabijeenkomsten en debatten. Op deze manier bouwt het kenniscentrum aan een relevant netwerk met zowel interne als externe partners. 

Themabijeenkomsten

In het derde kwartaal van 2019 start een serie themabijeenkomsten voor en met studenten, docenten en andere medewerkers van Hogeschool Leiden. Tijdens deze bijeenkomsten is er kennisuitwisseling over actuele thema’s zoals leeromgevingen, beweegprogramma’s en het monitoren van vitaliteit. Externe deskundigen kunnen hieraan deelnemen en zelf ook een bijdrage leveren vanuit hun expertise. 

Op de hoogte blijven

Wil je graag meer weten over de onderzoeksactiviteiten van het kenniscentrum en de komende themabijeenkomsten? Stuur ons je contactgegevens, dan houden wij je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Actueel