Hogeschool Leiden

Betrokken lectoraten

Het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) is een initiatief van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden. Bij het kenniscentrum zijn verschillende lectoraten betrokken. Bekijk hier het overzicht.

Lectoraten vanuit faculteit Gezondheidszorg

De lectoraten van de faculteit Gezondheidszorg vormen de kern van het kenniscentrum VEER.

Lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg

Zorgstelsels staan overal ter wereld onder druk. Toenemende vergrijzing, dreigend tekort aan arbeidskrachten in de zorg, toenemend aantal chronisch zieken en stijgende kosten van de gezondheidszorg zorgen voor een disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod. Het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg voert onderzoeken uit die oplossingen moeten bieden voor dit spanningsveld. 

Meer over lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg

Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Overheden, zorgverzekeraars en zorginstellingen vragen in toenemende mate om bewijzen van werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid van antroposofische zorg. Hogeschool Leiden heeft als enige in Nederland een lectoraat dat zich richt op het kennisdomein van de Antroposofische Gezondheidszorg en Integrative Medicine.

Meer over lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg

Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Leiden en zorgorganisatie Marente. Het lectoraat gaat in op de vraag: hoe kan de verpleegkundige knowhow, beter dan nu, ingezet worden om persoonsgerichte, adequate verpleeghuiszorg te realiseren? 

Meer over lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg

Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap

Het nieuwe lectoraat Verpleegkundig Leiderschap doet samen met verpleegkundigen praktijkgericht onderzoek naar hoe de beroepsgroep kan professionaliseren, en hoe verpleegkundigen kunnen floreren. Verpleegkundigen hebben dagelijks te maken met complexe zorgvragen van patiĆ«nten en naasten. Van hen wordt steeds meer gevraagd om kritisch te reflecteren op hun eigen vak.

Meer over lectoraat Verpleegkundig Leiderschap

Betrokken lectoraten vanuit andere faculteiten

Het kenniscentrum werkt daarnaast samen met nog drie andere lectoraten van de faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie van Hogeschool Leiden.

Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

Dit lectoraat doet onderzoek naar de betekenis van ouderschap voor ouders. Op welke manier kunnen professionals en samenleving ouders ondersteunen in positief ouderschap en wat zijn de waarden en vaardigheden in ouderschap?

Meer over lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

Lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg

Binnen het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg staat onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van de psychische gezondheidszorg en verschillende vormen van herstel centraal. 

Meer over lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg

Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap

Afgelopen jaren heeft er een enorme transitie in het sociaal domein plaatsgevonden: ingrijpende veranderingen in het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn met grote gevolgen voor de beroepskrachten die in dit domein werken. Dit lectoraat focust zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en implementatie van nieuwe werkwijze voor zorg- en welzijnsprofessionals.

Meer over lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap