Hogeschool Leiden

Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology

Een eigen Living Lab gericht op gezondheidsvragen

Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam hebben sinds eind 2020 hun eigen Living Lab genaamd Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology. Dit Living Lab valt onder het Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (KC VEER) van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden en het Kenniscentrum ZorgInnovatie (KCZI) van Hogeschool Rotterdam. 

Het Living Lab richt zich op gezondheidsvragen waar de reguliere geneeswijze nog onvoldoende oplossingen voor heeft. Dit doen wij door onderzoek te doen naar technologie voor non-farmacologische, integrale preventie- en behandelwijzen, zoals het gebruik van natuurlijke producten of het ontwikkelen van een gezondere levensstijl.

Door de samenwerking tussen deze twee kenniscentra te intensiveren kunnen we gezamenlijk profiteren van de kennisdeling, opleidings- en onderzoekservaring en de versterking van de hogescholen als (praktijkgericht) onderzoekspartner; óók voor het bedrijfsleven.

Bredere toepassing Integrative Medicine mogelijk door technologische oplossingen

Om non-farmacologische, integrale preventie- en behandelwijzen vanuit Integrative Medicine verantwoord op grotere schaal beschikbaar, toegankelijker en acceptabel te maken, moeten de barrières snel en effectief worden doorbroken.

Zo is antibioticaresistentie een groeiend probleem. Het is van belang om, daar waar mogelijk, antibioticagebruik te verminderen. Ons Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology onderzoekt hoe eHealth oplossingen ontwikkeld en gebruikt kunnen worden bij de verantwoorde keuze voor natuurlijke geneesmiddelen bij infecties en verantwoord koortsmanagement. Ook bij chronische ziekten of pijnbestrijding liggen mogelijkheden voor technologische oplossingen vanuit Integrative Medicine. Zorgprofessionals, patiënten en onderzoekers werken in het living lab samen om deze te vinden en te valideren.

Met technologische oplossingen, zoals keuzehulpen, monitoringtools om effecten op individueel niveau te meten, het identificeren en ontwikkelen van nieuwe diagnostische biomarkers, metabolomics tools om veelbelovende planteninhoudsstoffen in het laboratorium te kunnen identificeren, worden de beloften van Integrative Medicine concreter ingevuld. Uiteindelijk kunnen de ontwikkelde technologische oplossingen verder onderzocht worden in klinisch onderzoek en/of door ondernemers naar de markt worden gebracht.

Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology

Samenwerking met het Leiden Centre for Applied Bioscience

Binnen ons Living Lab werken we samen met diverse bedrijven, zorgprofessionals, patiënten en onderzoekers van academische kennisinstellingen. Sinds het voorjaar van 2022 werken we ook samen met het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB), het Kenniscentrum van de faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden. 

Ook op het gebied van onderwijs is de samenwerking geïntensiveerd en kunnen studenten van specifieke opleidingen van Hogeschool Rotterdam, in het LCAB hun onderzoek vervolgen en kunnen zij leren van de uitgebreide kennis en ervaring van het LCAB op hun onderzoeksgebied.

Met de aanstelling van één project developer voor ons Living Lab die werkzaam is in beide hogescholen, intensiveren en stroomlijnen we de verbinding tussen Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden inclusief LCAB verder.

Vier nieuwe Living Labs van Zuid-Hollandse hogescholen

In september 2020 is Medical Delta gestart met vier nieuwe Living Labs. In deze Living Labs werken de Zuid-Hollandse hogescholen De Haagse Hogeschool, Hogeschool InHolland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden samen met kennis- en zorginstellingen, universitaire onderzoeksgroepen, academische partners en bedrijven. De Living Labs pakken actuele zorgtechnologische vraagstukken op waarin meer aandacht is voor preventie, bevordering van gezondheid, vitaliteit en eigen regie en zorg dichtbij huis. Ze richten zich bijvoorbeeld op het zo fit mogelijk krijgen en houden van patiënten met kanker of onderzoeken welke eHealth toepassingen ouderen helpen om thuis te revalideren. 

Ondernemen, onderwijs en onderzoek onder één dak

Medical Delta brengt drie gerenommeerde universiteiten, twee universitair medische centra, vier hogescholen, overheden, bedrijven, zorginstellingen en andere partijen in Zuid-Holland samen. Medical Delta startte in 2019 een groot wetenschappelijk programma. Meer dan 360 wetenschappers werken in vijftien verschillende consortia samen aan technologische oplossingen voor duurzame zorg. Ook bedrijven, zorginstellingen, de provincie en grote steden in de regio zijn nauw betrokken, onder meer via Living Labs. In deze Living Labs worden kansrijke technologische innovaties in reële omgevingen (zoals de zorgpraktijk) getest met eindgebruikers, zoals zorgprofessionals en patiënten. Daardoor ontstaan producten en diensten die beter aansluiten bij de praktijk. Dit versnelt de gang naar de zorg en de implementatie in de uiteindelijke zorgprocessen. De Medical Delta Living Labs vormen daarmee een belangrijke schakel in de innovatieketen.

Meer weten?

Bekijk en lees het nieuws en de actuele projecten.