Hogeschool Leiden

Stand van zaken promotieonderzoek "Bovenste Luchtweginfecties"

28 september 2023 - Eefje Belt doet met het Amsterdam UMC onderzoek naar het effect van twee eHealth Applicaties voor ouders: een fasegerichte zelfmanagement koortsapp en een elektronische decision making tool voor natuurlijke (zelfzorg) middelen. 

In het onderzoek wordt gekeken naar de potentie van deze apps voor het verlagen van de frequentie van huisartsbezoek, het verminderen van antibioticagebruik en het behouden van de diversiteit van het microbioom van kinderen met ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties.

Survey

Uit een survey onder 419 stakeholders (waaronder huisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, apothekers en ouders), bleek dat de meerderheid van zowel ouders als professionals enthousiast is over de apps en een afname van huisartsbezoek en antibioticagebruik verwacht bij gebruik ervan. In 2023 is een bruikbaarheidsstudie van de koortsapp uitgevoerd onder 20 ouders, in de vorm van een ‘home assignment’ met online vragenlijst en worden momenteel de laatste aanpassingen gedaan aan de apps.

METC goedkeuring

Ondertussen is een onderzoeksprotocol voor een randomized controlled trial (RCT), waarin we de effectiviteit van de apps willen gaan testen in de huisartsenzorg, goedgekeurd door de medisch ethische toetsingscommissie (METC). De RCT houdt in dat ouders die de huisarts bellen voor een kind met koorts en bovenste luchtwegklachten en die géén afspraak bij de huisarts krijgen, wordt gevraagd om mee te doen aan een onderzoek. Indien zij dit willen, worden zij gebeld door een onderzoeksassistent van Hogeschool Leiden. Als zij voldoen aan de inclusiecriteria zullen zij 10 dagen lang (mogelijk) een van de twee apps gebruiken, vullen zij verschillende online vragenlijsten in en nemen zij twee ontlastingskweken af bij hun kind.

Pilotstudie

Half oktober start een pilotstudie, waarin het onderzoeksprotocol wordt getest op uitvoerbaarheid bij ongeveer 20 ouders. Na mogelijke aanpassingen van het studieprotocol wordt gestart met de daadwerkelijke RCT. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar huisartspraktijken waarvan de doktersassistentes kunnen helpen bij het werven van ouders! De RCT zal lopen van eind oktober 2023 tot eind april 2024.

Interesse om bij te dragen?

Mocht je bij een huisartspraktijk werken of iemand kennen die hier werkt en interesse hebben om bij te dragen aan dit onderzoek, neem dan contact op met Eefje Belt-van Zoen via [email protected].