Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap | Hogeschool Leiden

Zelfcompassie en veerkracht bij hbo-v studenten

Veerkrachtige verpleegkundige leiders

Verpleegkundestudenten krijgen tijdens hun stage soms te maken met stressvolle omstandigheden zoals hoge verwachtingen, een onveilig leerklimaat of tegenstrijdige belangen. Een deel van hen ontwikkelt hierdoor stress-gerelateerde klachten of overweegt te stoppen met de opleiding.

Na diplomering moeten jong verpleegkundigen het hoofd bieden aan hoge werkeisen en verantwoordelijkheden. Veel jong verpleegkundigen ervaren hierdoor stress en hebben het gevoel incompetent te zijn, waardoor een aantal van hen vroegtijdig het vak verlaat. Er is daarom noodzaak om studenten te helpen groeien tot veerkrachtige verpleegkundige leiders, die opgewassen zijn tegen de uitdagingen tijdens hun opleiding en in de toekomstige praktijk.  

Een belangrijke rol voor zelfcompassie

Zelfcompassie kan hierin een belangrijke rol vervullen. Zelfcompassie verwijst naar jezelf steunen wanneer je moeilijke gedachten en emoties hebt – veroorzaakt door persoonlijke fouten of tekortkomingen of door externe situaties. Je ondersteunt jezelf op een milde en vriendelijke manier, in plaats van jezelf de schuld te geven. Het hebben van zelfcompassie kan ertoe bijdragen dat studenten zich veerkrachtiger voelen, de regie durven nemen en niet opgeven bij tegenslag.

Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap | Hogeschool Leiden

Krachtige en competente zorgprofessionals

Het onderzoek naar zelfcompassie en veerkracht kan bijdragen aan het ontwikkelen van een toekomstige interventie die hbo-v studenten opleidt tot krachtige en competente professionals, die opgewassen zijn tegen de uitdagingen binnen de wereld van de zorgverlening. Zo kunnen ze zich met plezier langdurig inzetten in de zorg. 

Het huidige mixed methods onderzoek heeft twee doelen; Allereerst willen we met een online vragenlijst overzicht krijgen in de huidige mate van zelfcompassie en veerkracht bij hbo-v studenten in de eindfase van hun studie. Daarnaast willen we een aantal van hen interviewen om dieper inzicht te krijgen in de rol die zelfcompassie en veerkracht in hun studieperiode spelen, en hun behoefte aan training om dit te boosten.  

Meer weten?

Wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met docentonderzoeker Heleen Melissant via het e-mailadres: [email protected].