Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap | Hogeschool Leiden

Functiedifferentiatie: De rolontwikkeling van de Regieverpleegkundige

Toekomst van de gezondheidszorg

Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol bij het vormgeven van veranderingen in de gezondheidszorg. Hoogwaardige patiëntenzorg loopt echter gevaar vanwege het wereldwijde tekort aan verpleegkundigen. De tekorten worden veroorzaakt doordat veel verpleegkundigen de pensioenleeftijd hebben bereikt en door (vooral jonggediplomeerde) verpleegkundigen die het vak geheel verlaten vanwege overmatige werkdruk, fysieke en emotionele eisen en een gebrek aan professionele autonomie. Investeringen in gekwalificeerde verpleegkundigen en de ontwikkeling van verpleegkundig leiderschap zijn dringend nodig om werkomgevingen te creëren die hoogwaardige verpleegkundige zorg ondersteunen in een complexe en veranderende gezondheidszorg.  

Onderscheid door functiedifferentiatie

Sinds eind vorige eeuw zijn er strategieën onderzocht om de manier waarop patiëntenzorg werd geleverd te veranderen met als doel de kwaliteit van verpleegkundige zorg te verbeteren en de uitval van verpleegkundigen te verminderen. Het resultaat bestond uit niet-traditionele modellen van verpleegkundige zorg, zoals functiedifferentiatie, dat autonomie en professionele ontwikkeling bevordert. Functiedifferentiatie verwijst naar een filosofie die rollen en functies van verpleegkundigen structureert op basis van opleiding, ervaring en competentie. In ziekenhuizen in Nederland werkten mbo- en hbo opgeleide verpleegkundigen tot voor kort naast elkaar in dezelfde functie: de verpleegkundige. Ze droegen dezelfde verantwoordelijkheden tegen hetzelfde loon. Inmiddels is er in verschillende ziekenhuizen in Nederland een onderscheid tussen de mbo en de hbo-verpleegkundigen geïmplementeerd, de functiedifferentiatie. De hbo-verpleegkundigen worden nu regieverpleegkundigen genoemd, zij hebben aanvullende taken die aansluiten bij hun hbo competenties en worden in een hogere salarisschaal ingedeeld.

Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap | Hogeschool Leiden

Onderzoek naar de rolontwikkeling van regieverpleegkundige

Er is nog weinig bekend over hoe de rol van de regieverpleegkundige zich ontwikkeld in het ziekenhuis. Om de rolontwikkeling van de regieverpleegkundige in kaart te brengen voeren we een mixed-methods onderzoek uit. Het doel van dit onderzoek is om de impact van de functiedifferentiatie op de verpleegkundige werkomgeving en op de professionele rolontwikkeling van de regieverpleegkundige in een Nederlands ziekenhuis te onderzoeken. Deze studie onderzoekt de impact van de functiedifferentiatie op verpleegkundig leiderschap, op verpleegkundig volgerschap, de werktevredenheid, de kwaliteit van zorg, de impact op patiëntgevoelige uitkomsten en hoe het dagelijkse werk van verpleegkundigen op de ziekenhuisafdeling zich ontwikkeld. Deze onderwerpen worden door middel van interviews en vragenlijsten op drie momenten uitgevraagd bij de verpleegkundigen op een verpleegafdeling in het Alrijne ziekenhuis. De uitkomsten van de studie geven inzicht hoe de functiedifferentiatie zich ontwikkeld en ingezet kan worden om de complexe en veranderende zorg het hoofd te bieden. 

Meer weten?

Wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met onderzoeker Florine Walburg via het e-mailadres: [email protected].