Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap | Hogeschool Leiden

Praktijkgericht onderzoek

Verpleegkundigen vervullen een sleutelrol in het verlenen van kwalitatief hoogwaardig zorg die past bij de behoeften en wensen van patiënten en hun naasten. Verpleegkundig leiderschap is daarbij essentieel om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te waarborgen, het zorgproces continu te verbeteren, en de samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te bevorderen.

Leiderschap van verpleegkundigen begint aan het bed, maar reikt verder dan alleen hun invloed op persoonsgerichte en veilige zorg. Verpleegkundigen kunnen ook invloed uitoefenen op de richting en inrichting van de zorgorganisatie waarin zij werken en daarbuiten. In de praktijk valt het voor veel verpleegkundigen niet mee om hun leiderschap te tonen. Het vraagt om een kritische reflectie op en bewustwording van hun positie binnen een zorgorganisatie.

Verantwoording 2021

In de verantwoording over 2021 van het lectoraat Verpleegkundig Leiderschap lees je over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Bekijk de verantwoording