Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap | Hogeschool Leiden

Samenwerking tussen verpleegkundigen en artsen in algemeen ziekenhuis

Hogere risico's op medische fouten en ongewenste voorvallen

Een goede samenwerking tussen verpleegkundigen en artsen is een voorwaarde voor de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt. Onderzoek heeft aangetoond dat slechte samenwerking, slechte communicatie en een gebrek aan coördinatie tussen zorgverleners kan leiden tot hogere risico's op medische fouten en ongewenste voorvallen. Bovendien kan een goede professionele samenwerking tussen verpleegkundigen en artsen een positief effect hebben op de arbeidstevredenheid en het behoud van verpleegkundigen versterken. Dit is van groot belang vanwege het grote tekort aan verpleegkundigen. Daarom is het essentieel om inzicht te krijgen in hoe de samenwerking tussen verpleegkundigen en artsen kan worden verbeterd.

Twee soorten onderzoek

Samen met het Alrijne Ziekenhuis voert het lectoraat het volgende ondezoek uit. De resultaten van het onderzoek zijn interessant voor ziekenhuizen die de samenwerking willen optimaliseren.

  • Focusgroepenstudie: we willen we meer inzicht krijgen in hoe de samenwerking wordt ervaren en waar mogelijkheden liggen om de samenwerking te verbeteren. Hiervoor houden we focusgroepen met verpleegkundigen, arts-assistenten, medisch specialisten en teamleiders.

Meer weten?

Voor meer informatie over de focusgroepenstudie kun je contact opnemen met Florine Walburg via walburg.f@hsleiden.nl of Monica Daniëlse via [email protected].