Hogeschool Leiden

Verantwoording 2018

De verantwoording over 2018 van het lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling. 

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat was in 2018 actief betrokken bij de academische werkplaatsen Autisme en Samen. In het project Gezin aan zet (met onderzoekers Jana Eilander en Laura Nooteboom) proberen we inzicht te verwerven in de werkzame elementen van jeugdteams bij het versterken van de regie van ouders en jongere en het bieden van integrale hulp (1G1P). Het project Gezin aan Zet heeft de afgelopen jaren mooie opbrengsten op kleine schaal gerealiseerd. Betrokken professionals en managers/coaches geven aan dat de door Gezin aan Zet georganiseerde evaluatiemomenten hebben geresulteerd in een open houding ten opzichte van evaluatie en reflectie, een vergroot bewustzijn wat betreft de inhoud van de transformatiedoelen en de eigen werkwijze. Een van de opbrengsten is de publicatie Ouders over de Transformatiedoelen een publicatie waarmee we praktijkprofessionals en beleidsmakers willen inspireren om nog beter aan te sluiten bij ouders en gezinnen, de hulpverlening verder te verbeteren en om van de transformatie een succes te maken. Eind 2018 is een implementatieplan geschreven: Implementatieplan Gezin aan Zet Verwezenlijken van de opbrengsten in de praktijk. Het laatste jaar van het project is gericht op het implementeren van de handleiding ‘Evaluatie en Reflectie’ ontwikkeld, een praktische handleiding met randvoorwaarden voor evaluatie en reflectie.

Het onderzoek MOVING is een grootschalig onderzoek naar de ondersteuningsmethode STAP. De methode zorgt voor op maat gemaakte handvatten voor de omgeving om de overstap voor de leerling(en) naar het middelbaar onderwijs te versoepelen. Begin 2018 is het onderzoek naar de bruikbaarheid en effectiviteit van STAP na zeer uitgebreide voorbereidingen en een pilot daadwerkelijk van start gegaan met dateverzameling. In de regio’s Rotterdam, Alphen aan den Rijn en Gouda wordt het onderzoek uitgevoerd de methode is ingezet op basisscholen en daarna middelbare scholen in deze regio’s.

Het project Lerend Transformeren (door)ontwikkelen, toetsen en delen van ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken is van uitgevoerd, Chris Kuiper participeert daarin als adviseur. 

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat heeft bijgedragen aan de gehonoreerde aanvraag Samen-Werken, Samen-Leren. Hierin neemt Hogeschool Leiden (faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie, Master Jeugdzorg en Expertisecentrum Jeugd) het voortouw in een consortium om collectief leren in leer-werkplaatsen te organiseren: situaties waarin docenten en professionals gezamenlijk optrekken met studenten, jongeren, hun ouders, en onderzoekers.

Leden van de kenniskring (zowel docenten, promovendae als buitenpromovendae) en projecten hebben stagiaires begeleid, onderwijsgegeven, afstudeerders van de Master Jeugdzorg begeleid.

Daarnaast is een boek geschreven over praktijkgericht onderzoek ZorgBasics Praktijkgericht onderzoek (Boom uitgevers Amsterdam) en een hoofdstuk in het Handboek arbeid & gezondheid (3e druk). Beide liggen begin 2019 in de winkel.

Kennisontwikkeling

Er zijn vanuit het lectoraat verschillende (inter)nationale presentaties gehouden en (internationale) publicaties verschenen. De data verzameling voor het proefschrift van Majorie Beld over leerklimaat in het speciaal onderwijs en van Juliette Sonderman over genderspecifieke zorg is afgerond. De review van Laura Nooteboom (Facilitators and barriers that influence integrated care in everyday practice: a qualitative systematic review) is afgerond en in januari 2019 ingediend.

Daarnaast heeft het lectoraat meerdere presentaties gegeven, onder andere op de Onderwijs Research Dagen 2018 (over MOVING), de conferentie Kom in actieonderzoek’ in Leiden, het N-VA congres Autisme in ontwikkeling! en op het Kinder- en Jeugdpsychiatrie Congres (KJP) (over Gezin aan Zet).