Publicaties in het Mediacentrum

Publicaties

 • De Valk, S.,  G. H. P. van der Helm ,  M. Beld ,  P. Schaftenaar ,  C. Kuiper ,  G. J. J. M. Stams  Does punishment in secure residential youth care work? An overview of the evidence Journal of Children's Services, 2015 10(1).
 • Verhoef Joan; Chris Kuiper ; Karin Neijenhuis ; Connie Dekker van Doorn ; Henk Rosendal (2015) ZorgBasics Praktijkgericht onderzoek Boom uitgevers Amsterdam ISBN9789089536334
 • Vuijk Patricia, Kim C. M. Bul, Ewa M. Brand, Kirstin Greaves-Lord, Athanasios Maras & Chris H. Z. Kuiper.  Let’s play (serious gaming): Schooltransitiemanagement voor jeugdigen met een Autismespectrumstoornis Journal of Social Intervention: Theory and Practice – 2015 – Volume 24, Issue 3, pp. 69–74
 • Heijsman, A., Nes, F.A. van, Opstal, S.E.M. van & Kuiper, C.H.Z. (2012). Gezond Actief Ouder Worden (3*) De ergotherapeut in de rol van groepsfacilitator. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie 2012 (5)3:5-19. Kuiper C., Verhoef J., Cox K., Louw D. de, (red.)
 • Kuiper, C., Verhoef, J., Cox, K. & Louw, D. de (2012). Evidence-based practice voor Paramedici. Methodiek en Toepassing. 3e herziende druk Den Haag: Lemma.
 • Houten, J. van & Kuiper, C. (2012). Leren en Werken. In: Kinébanian, A., Granse M. le & Hartingsveld, M. Grondslagen van de Ergotherapie (pp. 333-359). Maarssen: Elsevier.
 • Kuiper, C., Heerkens, Y., Balm, M., Bieleman, A. & Nauta, N. (2011) Arbeid en gezondheid: Een handboek voor paramedici en arboprofessionals (2e druk). Houten: BSL. ISBN: 9789031388912
 • Houweling, L., Kuiper, C. & Letiche H. (2010). Praktijkgericht onderzoek in de Lectorenreeks. Den Haag: Lemma.

Internationale presentaties

 • Sophie de Valk (MSc) and Chris Kuiper (PhD) Repression and living group climate The inevitable dark side of secure care? International Association of Forensic Mental Health Services 2015 Conference Manchester June 16-18 2015
 • Sophie de Valk Petra Schaftenaar & Chris Kuiper: Professional behavior and attitudes to ‘get in control’ “Advancing knowledge – Transforming Practice”: 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry 22-24 October 2015, Copenhagen  – Denmark
 • Chris Kuiper PhD, Mirjam van der Hoek MSc,Sophie de Valk MSc, Carla Hebels  Patricia Vuijk PhD. NVR a promising Foundation in the treatment of youngsters with ASD? Congresso autismo 2015 April Campunas Brazil.