Hogeschool Leiden

Verantwoording 2017

De verantwoording over 2017 van het lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling. 

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat was in 2017 actief betrokken bij de academische werkplaatsen Autisme en Gezin aan zet. In de academische werkplaats (AW) Gezin aan zet (met onderzoekers Jana Eilander en Laura Nooteboom) proberen we inzicht te verwerven in de werkzame elementen van jeugdteams bij het versterken van de regie van ouders en jongere en het bieden van integrale hulp (1G1P). Dit project leidde tot vele (inter)nationale presentaties en een onderzoeksverslag voor de politiek en de praktijk: Werkzame en belemmerende factoren van het werken in een Jeugd- (en Gezins)team Visie van de professional. De Academische Werkplaats Gezin aan Zet heeft, samen met een aantal Jeugd- (en Gezins)teams uit Holland Rijnland en Den Haag, een zelf-evaluatiecyclus ontwikkeld. In mei 2017 zijn in twee gemeenten in Holland Rijnland Verteltafels georganiseerd met ouders en jongeren. Tijdens de Verteltafels hebben ouders en jongeren de mogelijkheid gekregen om hun verhalen en ervaringen met het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) te delen, om de hulpverlening te verbeteren. Dit heeft geleid tot factsheets met aanbevelingen. 

Het onderzoek MOVING is een grootschalig onderzoek naar de  ondersteuningsmethode STAP. De methode zorgt voor op maat gemaakte handvatten voor de omgeving om de overstap naar het middelbaar onderwijs te versoepelen voor de leerling(en) die sociaal-communicatief en in flexibiliteit minder sterk zijn dan leeftijdgenoten. In 2017 heeft de pilot van het onderzoek plaatsgevonden in de regio Alphen aan de Rijn. Deze is succesvol verlopen zodat begin 2018 het onderzoek naar de bruikbaarheid en effectiviteit kan starten. In de regio’s Rotterdam, Alphen aan den Rijn en Gouda wordt het onderzoek afgenomen en de methode ingezet op basisscholen en daarna middelbare scholen in deze regio’s. 

De methodiekbeschrijving voor Hestia -een landelijk werkende instelling voor opvang en behandeling van meiden van 12 tot en met 23 jaar die als gevolg van misleiding, dwang en geweld het slachtoffer zijn of dreigen te worden van loverboys of andere vormen van mensenhandel- is afgerond en ingediend ter opname in de databank effectieve jeugdinterventies. 

Het project Lerend Transformeren (door)ontwikkelen, toetsen en delen van ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken is van start gegaan, Chris Kuiper participeert daarin als adviseur. 

In het voorjaar heeft Chris Kuiper zijn Lectorale rede ( Schuldig Landschap? De afwezigheid van de getuigenis van het veld. Amsterdam: uitgever SWP ISBN: 9789088507403) uitgesproken en uitgebracht.  

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat heeft bijgedragen aan schrijven van de aanvraag Samen-Werken, Samen-Leren. Hierin neemt Hogeschool Leiden (faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie, Master Jeugdzorg en Expertisecentrum Jeugd) het voortouw in een consortium om collectief leren in leer-werkplaatsen te organiseren. Situaties waarin docenten en professionals gezamenlijk optrekken met studenten, jongeren, hun ouders, en onderzoekers, om van en met elkaar te leren op gezamenlijk in de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd "Samen" vastgestelde thema's. Uitgangspunt is innovatief en duurzaam "samen-werken, samen-leren". Goed opleiden doe je met vier partijen: jongere en zijn/ haar systeem, werkveld, onderwijs (docent, student) en onderzoek: "nothing about us, without us", geldt voor allen. Deze vier partijen hebben gezamenlijke verantwoordelijkheden bij het creëren van drie typen leersituaties, waarin structureel kennis wordt toegepast. 

Leden van de kenniskring (zowel docenten, promovendae als buitenpromovendae) en projecten hebben stagiaires begeleid, onderwijsgegeven, afstudeerders van de Master Jeugdzorg begeleid. 

Daarnaast zijn twee hoofdstukken geschreven in een studieboek: Kuiper, C., Houten, J. van. (2017). Leren en Werken. In: Kinébanian A, Le Granse M. Hartingsveld M. (red.). Grondslagen van de Ergotherapie Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 978-90-368-1703-5 en Le Granse, M., Kuiper, C. (2017). Cliënt. In: Kinébanian A, Le Granse M. Hartingsveld M. (red.). Grondslagen van de Ergotherapie Maarssen: Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 978-90-368-1703-5 

Kennisontwikkeling

Naast de lectorale rede zijn er zijn vanuit het lectoraat verschillende (inter)nationale presentaties gehouden en (internationale) publicaties verschenen. De data verzameling voor het proefschrift van Sophie de Valk over repressie in de jeugdzorg is afgerond, De data verzameling voor het laatste artikel van Juliette Sonderman is gestart. De  melding voor review van Laura Nooteboom (Facilitators and barriers that influence integrated care in everyday practice: a qualitative systematic review).in PROSPERO is geaccepteerd. Een kleine greep uit de wetenschappelijke opbrengsten: 

Esther Höhle, Iris Tjaarda, Ewa Brand, Chris Kuiper, Natasja van Lang, Kiristin Greaves-Lord, Peter Prinzie, Pol van Lier, Patricia Vuijk. Schooltransitiemanagement bij kinderen met moeite met sociale communicatie en flexibiliteit de Onderwijs Research Dagen Antwerpen, 2017. 

Raymond Gutterswijk, Mirjam Van Der Hoek, Marjolein Bal, Evert Scholte, Chris Kuiper A scoping review on indicators of high-conflict divorce ISPCAN The Hague, 2017. 

Beld, M.H.M, Voort, D. van der, Helm, G.H.P. van der, Kuiper, C., Swart, J.J.W. de, Stams, G.J.J.M. (2017). Back to school, measuring assessing classroom climate in special education(semi) secure and correctional schools: a validation study of the Special Education Classroom Climate Inventory (SECCI). Journal of Psychoeducational Assessment 1–14 DOI: 10.1177/0734282917706618 

De Valk, S., Kuiper, C., Helm, G.H.P. van der, Maas, A.J.J.A., & Stams, G.J.J.M. (2017). Repression in Residential Youth Care: A Qualitative Study. Examining the Experiences of Adolescents in Open, Secure, and Forensic Institutions. Journal of Adolescent Research DOI:10.1177/0743558417719188