Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Versterking samenwerking huisartsen en sociaal werkers in spe

21 maart 2024 | Algemeen

Interprofessioneel samenwerken begint al direct in de opleiding: daarom trekken Hogeschool Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gezamenlijk op.

De hogeschool en de huisartsopleiding van het Leids Universitair Medisch Centrum intensiveren hun samenwerking om interprofessioneel leren en samenwerken tussen sociaal werkers en huisartsen te versterken. Al tijdens hun studie, want het is steeds belangrijker dat toekomstige professionals in het medisch en sociaal domein over de juiste competenties beschikken om interprofessioneel met elkaar te kunnen samenwerken. De samenwerking werd bekrachtigd op 4 maart door Hedwig Vos (hoofd Huisartsopleiding), Astrid Scholten (directeur Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie) en lector Suzan van der Pas (Sociale Innovatie). Doel is onderwijs, onderzoek en praktijk méér met elkaar te integreren.

Voortbouwen en intensiveren

Hedwig Vos, hoofd Huisartsopleiding: “Ik ben enorm trots dat deze samenwerking er nu is, want het afstemmen van twee opleidingen op elkaar is niet eenvoudig en vergt een lange adem. Al konden we voortbouwen op eerdere ervaringen, want we werken al nauw samen met de hogeschool, zoals in de learning community Samenwerken in de Wijk. Hier leren huisartsgeneeskundestudenten (aio’s) en hbo-studenten Sociaal Werk volop samen en wisselen ze kennis en ervaringen uit. En onderzoekers van het lectoraat Sociale Innovatie kijken op hun beurt mee hoe effectief leren in zo’n learning community is.”

Lector Suzan van der Pas vertelt hierover: “Via een Serious Game oefenen studenten Sociaal Werk en de aio’s van het LUMC in onze learning community bijvoorbeeld samen met een crisissituatie. Het doel van de game is dat zij laten zien hoe zij samenwerken, samen beslissingen nemen en leiderschap tonen. Na een overlijdensgeval moeten zij in gemengde teams zien om te gaan met een crisis die in de nasleep ervan ontstaat en de druk oploopt door een stroom aan informatie: van krantenberichten tot e-mails. Net als in de realiteit moeten zij door de bomen het bos blijven zien, samenwerken én in actie komen.”

Elkaars perspectieven benutten

Ook de opleidingsdocenten onderstrepen het belang van vroeg over vakgrenzen heen leren kijken. Zo docent Sociaal Werk Lisette Blom: “Ik denk dat situaties, waarbij studenten met elkaar reallife issues bespreken, met elkaar een Serious Game kunnen spelen of elkaar opzoeken op de huisartsenpraktijk of in het wijkteam ertoe bijdragen dat de ‘beroepen’ elkaar beter in beeld krijgen. Zo komen ze erachter dat je het allemaal niet alleen hoeft te doen. Docent Fatima Touzani vult haar aan: “Als sociaal werker kom je vakoverstijgende vraagstukken tegen. Dan heb je naast jouw perspectief, ook andere inzichten nodig en moet je bereid zijn je eigen perspectief daarop aan te passen. Dit is de basis om succesvol te innoveren als er geen kant-en-klare oplossing is. Kun je dit, ben je een echte 'boundary cross worker'!” LUMC’er Karianne Buddingh herkent dit en ziet dat de praktische bezwaren voor domeinoverstijgend samenwerken vervagen: “Door inzicht in elkaars werkdag, kun je beter inschatten hoe je elkaar kunt bereiken. Studenten begrijpen hierdoor wat je met elkaar kunt delen en hoe je dat mag én kunt doen.”

Creatieve leervormen

De community biedt studenten Sociaal Werk en aio’s van het LUMC een omgeving om te oefenen en te experimenteren met de complexiteit van samenwerken vanuit verschillende domeinen, zodat ze dit ook gaan doen als ze elkaar tegenkomen in het werkveld. Door het ondertekenen van de overeenkomst intensiveren beide partijen nu hun samenwerking. Want door te experimenteren met leren in diverse onderwijsvormen, stimuleer je lerenden om zich op alle niveaus van leren het vak eigen te maken. Zij organiseren bijvoorbeeld zelf werkbezoeken op elkaars stageplek, bespreken casuïstiek en kunnen tijdens Serious Games en simulaties leren hoe zij gezamenlijk kunnen handelen in bepaalde situaties.