Hogeschool Leiden

De relatie tussen tevredenheid met de partnerrelatie en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen: de mediërende rol van sensitief opvoedgedrag

Het doel van dit onderzoek was om te toetsen in hoeverre de tevredenheid met de partnerrelatie de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind voorspelt en in hoeverre deze relatie wordt verklaard door sensitief opvoedgedrag van de ouder.

Door: Noortje Harrijvan 
Opleiding: Master Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding (Universiteit van Amsterdam)
Maand en jaartal: juli 2022
Project/thema De relatie tussen tevredenheid met de partnerrelatie en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen: de mediërende rol van sensitief opvoedgedrag

Veel stellen ervaren het krijgen van een kind als de meest ingrijpende en stressvolle gebeurtenis van hun leven. Deze gebeurtenis heeft invloed op hoe stellen hun partnerrelatie ervaren: ongeveer 50% van de partners is minder tevreden met de partnerrelatie na de komst van een baby. Bekend is dat tevredenheid met de partnerrelatie van ouders de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen voorspelt. We weten echter nog weinig over via welke processen de tevredenheid met de partnerrelatie van de ouders de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen voorspelt. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de behoeftes van jonge gezinnen is het belangrijk om onderzoek te doen naar onderliggende mechanismen die de samenhang tussen tevredenheid met de partnerrelatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind kunnen verklaren

 

Sensitief opvoedgedrag van de ouder

Het verband tussen tevredenheid met de partnerrelatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind kan mogelijk verklaard worden door sensitief opvoedgedrag van de ouder. Eerder onderzoek laat zien dat tevredenheid met de partnerrelatie verband houdt met sensitief opvoedgedrag van de ouder en sensitief opvoedgedrag van de ouder is tevens een gedocumenteerde voorspeller van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

 

Onderzoek

Het doel van dit onderzoek was om te toetsen in hoeverre de tevredenheid met de partnerrelatie de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind voorspelt en in hoeverre deze relatie wordt verklaard door sensitief opvoedgedrag van de ouder. Om dit te onderzoeken werden de onderzoeksdata van 55 ouders uit het onderzoek Leuker voor Later gebruikt, verzameld op drie verschillende meetmomenten: in het eerste jaar na de geboorte van het kind (T0), wanneer het kind 2,5 jaar oud was (T6) en wanneer het kind 4 jaar oud was (T9).

 

Resultaten

Uit de resultaten kwam naar voren dat er een significant negatief verband is tussen tevredenheid met de partnerrelatie en de sociaal-emotionele problemen van het kind. Dit betekent dat hoe tevredener ouders zijn met de partnerrelatie als het kind tussen de -6 en 13 maanden is, hoe minder sociaal-emotionele problemen het kind op 4-jarige leeftijd vertoont.  Echter bleek sensitief opvoedgedrag van de ouder niet het verband tussen tevredenheid met de partnerrelatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te verklaren.

 

Conclusie

Interventies die gericht zijn op een gezonde ontwikkeling van het kind kunnen baat hebben bij een focus op de partnerrelatie en de veelvoorkomende veranderingen hierin na de geboorte van een kind. Meer onderzoek is nodig naar de onderliggende mechanismen van het verband tussen tevredenheid met de partnerrelatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Indien duidelijk is welke mechanismen deze samenhang verklaren, kunnen interventies nog beter inspelen op de behoeftes van jonge gezinnen en daarmee een gezonde ontwikkeling van het kind bevorderen.