Publicaties in het Mediacentrum

Publicatie archief

Bekijk alle het archiefoverzicht van publicaties van het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding.

2010

 • Gravesteijn, C. (2010). Programma’s voor Levensvaardigheden op school. Achtergronden, ontwikkeling en evaluatie van onderwijs in sociale en emotionele vaardigheden. Proefschrift Ipskamp Drukkers B.V.: Enschede.
 • Gravesteijn, C. (2010). Schoolgerichte levensvaardighedenprogramma’s voor kinderen en adolescenten. In Michèl Hogenes, Claudine Booijs, Carolien Gravesteijn en René Diekstra (Red.). De leerkracht als opvoeder (pp. 113-131). Sdu Uitgevers: Den Haag
 • Gravesteijn, C. (2010). Vaardigheden voor opvoeders. Het nut van ouwehoeren en structureren. In René Diekstra & Malou van Hintum (Red.). Opvoedingscanon (pp.126-129). Uitgeverij Bert Bakker: Den Haag.
 • Hogenes, M., Booijs, C., Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (Red.) (2010).  De leerkracht als opvoeder. Sdu Uitgevers: Den Haag.
 • Wubs, J., Gravesteijn, C. (2010). Straf.  Een beperkt opvoedingsmiddel. In René Diekstra & Malou van Hintum (Red.). Opvoedingscanon (pp.134-137). Uitgeverij Bert Bakker: Den Haag.
 • Wubs, J., Gravesteijn, C. (2010).  Verwennen. Te veel cadeautjes, te veel complimentjes. In René Diekstra & Malou van Hintum (Red.). Opvoedingscanon (pp.130-133). Uitgeverij Bert Bakker: Den Haag.

2005

 • Gravesteijn, C. & René Diekstra (2005).    Effectief opvoeden. Pedagogiek in Praktijk, 24, 30-33.

2004

 • Gravesteijn, C. (2004).  The effects of a school-based skills for life program among adolescents on suicidal ideation and attempts. Paper gepresenteerd bij ‘the American Association of Suicidology≠. Seattle.
 • Gravesteijn, C., Diekstra, R., de Wilde, E.J., Koren, E. (2004).  Effecten van Levensvaardigheden. Een vaardigheidsprogramma voor adolescenten. Kind en Adolescent, 25, 277-291.
 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (2004).  Waardig en vaardig in het leven. Harcourt Book Publishers: Lisse.

2003

 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (2003).  Co-constructie van morele opvoeding in de klas. In René Diekstra, Max van den Berg & Jakop Rigter (Red.) Waardenvolle of waardenloze samenleving? (pp.187-220). Karakter Uitgevers B.V.: Uithoorn.
 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (2003).  Levensvaardigheden. In René Diekstra, Max van den Berg & Jakop Rigter (Red.). Waardenvolle of waardenloze samenleving? (pp.151-174). Karakter Uitgevers B.V.: Uithoorn.

1997

 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (1997).  Rapport 'Levensvaardigheden: een vak apart'. GGD Rotterdam e.o.