Publicaties in het Mediacentrum

Publicaties

Publicaties

 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (1997). Rapport 'Levensvaardigheden: een vak apart'. GGD Rotterdam e.o.
 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (2003). Co-constructie van morele opvoeding in de klas. In René Diekstra, Max van den Berg & Jakop Rigter (Red.) Waardenvolle of waardenloze samenleving? (pp.187-220). Karakter Uitgevers B.V.: Uithoorn.
 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (2003). Levensvaardigheden. In René Diekstra, Max van den Berg & Jakop Rigter (Red.). Waardenvolle of waardenloze samenleving? (pp.151-174). Karakter Uitgevers B.V.: Uithoorn.
 • Gravesteijn, C. (2004). The effects of a school-based skills for life program among adolescents on suicidal ideation and attempts. Paper gepresenteerd bij ‘the American Association of Suicidology≠. Seattle.
 • Gravesteijn, C., Diekstra, R., de Wilde, E.J., Koren, E. (2004). Effecten van Levensvaardigheden. Een vaardigheidsprogramma voor adolescenten. Kind en Adolescent, 25, 277-291.
 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (2004). Waardig en vaardig in het leven. Harcourt Book Publishers: Lisse.
 • Gravesteijn, C. & René Diekstra (2005). Effectief opvoeden. Pedagogiek in Praktijk, 24, 30-33.
 • Gravesteijn, C. (2010). Programma’s voor Levensvaardigheden op school. Achtergronden, ontwikkeling en evaluatie van onderwijs in sociale en emotionele vaardigheden. Proefschrift Ipskamp Drukkers B.V.: Enschede.
 • Gravesteijn, C. (2010). Schoolgerichte levensvaardighedenprogramma’s voor kinderen en adolescenten. In Michèl Hogenes, Claudine Booijs, Carolien Gravesteijn en René Diekstra (Red.). De leerkracht als opvoeder (pp. 113-131). Sdu Uitgevers: Den Haag
 • Gravesteijn, C. (2010). Vaardigheden voor opvoeders. Het nut van ouwehoeren en structureren. In René Diekstra & Malou van Hintum (Red.). Opvoedingscanon (pp.126-129). Uitgeverij Bert Bakker: Den Haag.
 • Hogenes, M., Booijs, C., Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (Red.) (2010). De leerkracht als opvoeder. Sdu Uitgevers: Den Haag.
 • Wubs, J., Gravesteijn, C. (2010). Straf. Een beperkt opvoedingsmiddel. In René Diekstra & Malou van Hintum (Red.). Opvoedingscanon (pp.134-137). Uitgeverij Bert Bakker: Den Haag.
 • Wubs, J., Gravesteijn, C. (2010). Verwennen. Te veel cadeautjes, te veel complimentjes. In René Diekstra & Malou van Hintum (Red.). Opvoedingscanon (pp.130-133). Uitgeverij Bert Bakker: Den Haag.
 • Carolien Gravesteijn, René Diekstra & Marcin Sklad (2011). The effects of a Dutch school-based social and emotional learning program (SEL) on suicidality in adolescents. Presentatie tijdens the 6th World Conference on the Promotion of Mental Health and Prevention of Mental and Behavioral Disorders, Washinghon.
 • Carolien Gravesteijn, René Diekstra & Marcin Sklad (2011). Vermindering suïcidaliteit door schoolgericht vaardigheidsprogramma voor adolescenten. Kind en Adolescent, 32, 101-115.
 • Carolien Gravesteijn, René Diekstra, Marcin Sklad & Micha de Winter (2011). Effects of a Dutch social and emotional learning program on suicidality in adolescents. The International Journal of Mental Health Promotion 4, 4-16.
 • Sklad, M., Diekstra, R., Gravesteijn, C., Ritter, de M., & Jehonathan, B (2012). Effectiveness of school-based social and emotional learning programs: Can SEL programs help schools extend their role beyond knowledge transmission? Psychology in the Schools, 892-909.
 • Carolien Gravesteijn. Signaleringsinstrument Sociale, Emotionele en Morele vaardigheden Basisonderwijs (in publicatie bij uitgeverij Edu’Actief).
 • Gravesteijn, C (2012). Skills4Life voor Ouders en schoolprestaties. Blog van OCW, 2012
 • Gravesteijn, C & Diekstra, R. (2013). Jongens & Meisjes; zoek de verschillen?! Special Opvoeden & Wetenschap. Koninklijke van Gorcum: Assen.
 • Gravesteijn, C. (2013). Eerst ouderschap, dan opvoederschap. Pedagogiek,1,  49-55.
 • Gravesteijn, C & Diekstra, R. (2013). Jongens & Meisjes; zoek de verschillen?! Special Opvoeden & Wetenschap. Koninklijke van Gorcum: Assen. Gravesteijn, C., Diekstra R., & Petterson, D.  (2013). The effects of Social Emotional Learning Program on bullying and parents' perspective. The European Journal of Social and Behavioural Sciences, V 1005-1014
 • Pels, T., Ketner, S., & Naber, P., (2012). Een vader is meer dan 100 meesters. Vaderschap versterken in Amsterdam. Verwey-Jonker Instituut: Utrecht.
 • ​Petterson, D., Gravesteijn, C., & Roest, J. (2016). Strengthening of parenthood: developing a Life Skills Questionnaire for parents (LSQ-P). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217, 748-758.

Publicaties docenten van de minor O&O

 • Lieffering.j, Kerssemeijer, H. (2006). Voorlichtingscampagne 'De kunst van het ouder worden' : wat kan men zélf doen om depressiviteit of eenzaamheid te voorkomen. TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 84, 174-177,
 • Muntz, S. (2009). oktober 2009. Ziekenhuisopname van een kind ontregelt de ouderlijke werkvloer. Ouderschap en Ouderbegeleiding, 3, 308-319.
 • Mol, J. (1998). Plaatsbepalingen. Filosofen over het belang van kunst. Budel: Damon Uitgeverij.