Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Master Jeugdzorg

Deeltijd
 • Duur: 2 jaar
 • Start: 1 september
 • Inschrijven: t/m 31 aug
 • Master of Arts
Zo schrijf je je in

Master Jeugdzorg bij Hogeschool Leiden

Wil jij je verder ontwikkelen en stappen maken als jeugd- en gezinsprofessional? De snelle en grote veranderingen in de maatschappij hebben veel invloed op de huidige beroepspraktijk. Om kinderen een goede start in het leven te geven en het jeugdstelsel houdbaar te maken voor de toekomst, zijn professionals nodig die op verschillende niveaus kunnen denken en werken. Die verbindingen tot stand brengen tussen gezinnen, hun netwerk en de verschillende instanties. De Master Jeugdzorg bereidt je hier optimaal op voor.

Alumni van Master Jeugdzorg bij Hogeschool Leiden praten buiten op een bankje
Master Jeugdzorg: hoe alumni bijdragen aan het werkveld

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Durf jij de combinatie van een pittige, uitdagende masteropleiding met je baan in de jeugdsector aan? Je krijgt vakkundige begeleiding in jouw carrièrepad tot leading professional, zodat je vanuit de inhoud leiding kunt geven tijdens veranderingsprocessen.

Leren met en van elkaar

Om te komen tot de best mogelijke hulp voor kinderen en hun ouders is het ‘leren met en van elkaar’ essentieel voor de beroepspraktijk van een professional in de jeugdzorg. Zowel de docenten als de studenten van de master komen uit allerlei gebieden en typen organisaties. Tijdens de opleiding krijg je volop de kans om samen in gesprek te gaan en op die manier je kennis en vaardigheden te verbreden. In een leer- en netwerkgemeenschap van eerste- en tweedejaarsstudenten en docenten geef je elkaar feedback en help je elkaar verder. Ook in de lessen is er veel ruimte voor dialoog en participatie.

Praktijkgericht leren op jouw manier

De eindkwalificaties van de Master Jeugdzorg zijn voor alle studenten gelijk. Daarbinnen geven wij je zo veel mogelijk de ruimte om aan te sluiten bij wat voor jou relevant is; zowel in je werkomgeving als voor jou persoonlijk. Aan het begin van de opleiding stel je jouw eigen leerdoelen vast. Je evalueert regelmatig en kijkt op welke manier je de kennis en vaardigheden uit de opleiding kunt inzetten voor het behalen van je doelen. Je geeft hiermee sturing aan je eigen leerproces.

Toetsing op maat

Ook in de toetsen van de opleiding kies je thema’s en werkwijzen die aansluiten bij jouw werkpraktijk. Heb je als doel om een specialisme te ontwikkelen, dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om alle toets opdrachten die je maakt over hetzelfde onderwerp te doen. En zo expert op een bepaald terrein te worden. Of je kiest juist om je breed te oriënteren door verschillende thema’s te kiezen.

Met de begeleiding die je nodig hebt

Zowel je medestudenten als docenten bij de Master Jeugdzorg zijn afkomstig uit verschillende delen van het werkveld. Hierdoor bouw je een breed netwerk op. Een team van kerndocenten met veel ervaring in de praktijk geeft de lessen. Ook verzorgen lectoren en gastdocenten uit verschillende onderzoeksgebieden delen van het programma. Daarnaast krijg je begeleiding van je studiecoach, met wie je individuele gesprekken over je studie en loopbaanontwikkeling hebt. Verder onderzoek je samen met je studiecoach wat je nodig hebt om jouw leerdoelen te bereiken.

Tijdens de hele masteropleiding stimuleren we je om feedback te vragen; binnen en ook buiten de opleiding. Hierdoor krijg je nog beter zicht op waar je staat in je leerproces.

Marieke | manager Crisis bij Enver
Ik gun elke medewerker die verder wil in de jeugdzorg deze master.

Online informatieavond

Dinsdag 18 juni
Meld je aan
Hogeschool Leiden Bio-informatica studenten samen achter een laptop
Studieopbouw

Wat doe je in je eerste jaar?

Van het programma tot de indeling per jaar: lees alvast wat je kunt verwachten.

Opbouw programma

De tweejarige opleiding bestaat uit vier programma’s die inhoudelijk en in werkvormen nauw samenhangen.

Opvoeden en opgroeien
Je doet verdiepende kennis op over een ‘normale’ en een ‘problematische’ opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen.

Recht en beleid in de jeugdzorg
De belangrijkste wet- en regelgeving en het toepasselijke overheidsbeleid in het jeugddomein komt aan de orde in deze lijn.

Reflectie op het professionele handelen
Je werkt aan de professionalisering van jezelf en van collega’s via coaching en intervisie. Ook leiden we je op tot gespreksleider moreel beraad.

Leiderschap en veranderen
Je leert hoe je een praktijkgericht onderzoek opzet en uitvoert en leidinggeeft aan verbeter- en innovatieprocessen. 

Iedere programmalijn sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in de jeugdsector. In beide jaren vindt een integrale toetsing plaats. Waarin je de opgedane kennis en vaardigheden van de verschillende programmalijnen integreert.

Deze gebieden vormen de vier programmalijnen. Tijdens de gehele opleiding voer je toetsopdrachten en onderzoek uit in je eigen organisatie. Zo leg je steeds de verbinding tussen theorie en praktijk.

Meer weten? Bekijk informatie over de programmalijnen (pdf).

Indeling lesdagen

De vaste lesdag is de maandag. De lessen vinden plaats tussen 9.00 uur en 17.30 uur. Inclusief de lesdag ben je gemiddeld 20 uur per week bezig met je studie (voorbereiden lessen, lezen literatuur en maken van de toetsopdrachten). Daarnaast neem je tijdens de opleiding ook deel aan een driedaagse studiereis naar het buitenland.

Studiebelasting

De Master Jeugdzorg is een tweejarige deeltijdopleiding. Het totale studieprogramma heeft een studiebelasting van 60 EC (European Credits). Eén EC staat voor gemiddeld 28 uur studielast.

Jaar 1

Tijdens je eerste jaar ligt het accent op persoonlijke effectiviteit en cliëntperspectief.

Jaar 2

Je kijkt naar de organisatiedoelen in relatie tot je eigen persoonlijke en professionele visie. Je leert hierdoor steeds meer vanuit een ‘helicopterview’ naar je werk te kijken. Ook leer je de verschillende perspectieven geïntegreerd toe te passen in steeds complexere situaties. En is er veel aandacht voor de normatieve kant van je beroep.

Modules

Wil je niet het hele masterprogramma doorlopen, maar heb je wel interesse om een of meerdere modules te volgen? Bekijk de mogelijkheden voor het volgen van losse modules Master Jeugdzorg.

Tips van studenten
Over de keuze voor de master

Carolien en Antoine

Hoe ziet de rol als leidende professional eruit?
Neemt vaker het voortouw

Amber

Zo zet ze haar kwaliteiten in
Terug in de schoolbanken

Marleen

Hoe werd ze een betere hulpverlener?
Combineerde baan, gezin en studie

Anne-Marije

Zo past ze de theorie toe
Wilde meer inhoudelijke kennis

Robin

Wat leerde ze?
Over de keuze voor de master

Carolien en Antoine

Hoe ziet de rol als leidende professional eruit?
Neemt vaker het voortouw

Amber

Zo zet ze haar kwaliteiten in
Terug in de schoolbanken

Marleen

Hoe werd ze een betere hulpverlener?
Combineerde baan, gezin en studie

Anne-Marije

Zo past ze de theorie toe
Wilde meer inhoudelijke kennis

Robin

Wat leerde ze?

Wat levert de master je op?

In het sterk veranderende werkveld veroudert kennis snel. Tijdens de Master Jeugdzorg doe je niet alleen meer kennis op. Je leert ook anders omgaan met de kennis die je al in huis hebt. Je verdiept het specialisme dat je tijdens je bacheloropleiding en je werk hebt ontwikkeld. Tegelijkertijd verbreed je jouw gezichtsveld. Je wordt een ‘specialist plus’; iemand die verder kijkt dan alleen de eigen werkomgeving, die overstijgend denkt en de gehele jeugdsector overziet.

Zo ziet dat eruit:

 • Je wordt opgeleid tot leading professional die strategisch en innovatief werkt en zo de hulp aan kinderen en ouders versterkt.
 • Je doet verdiepende kennis op over opvoeden en opgroeien van kinderen, jeugdrecht en beleid.
 • Je werkt aan professionalisering van jezelf en collega's (teamcoaching en moreel beraad).
 • Je leert leidinggeven aan verander processen op basis van praktijkgericht onderzoek.

Bekijk het programmaoverzicht Master Jeugdzorg (pdf)

Carrièrekansen na Master Jeugdzorg

In welke richting jij je ontwikkelt tijdens de masteropleiding bepaal je zelf. Zowel de functies die onze afgestudeerden vervullen als de taken die ze verrichten na de na de Master Jeugdzorg, zijn behoorlijk divers. Denk bijvoorbeeld aan de rol van leidinggevende, inhoudelijk werkbegeleider of coördinerende taken in een wijkteam. Anderen kiezen voor een beleidsfunctie, soms in combinatie met een aantal uitvoerende taken.

Een aantal alumni werkt als zelfstandige of als hbo-docent. Ook blijft een groep in de uitvoeringspraktijk werken, vaak met een aanvullend takenpakket. Zij zijn betrokken bij complexere zaken, waar het nodig is om integrale hulp in te zetten voor kinderen en hun ouders. Of zij organiseren scholingsbijeenkomsten, treden op als coach van collega’s en leiden regelmatig een moreel beraad in hun organisatie.

Meerwaarde hbo-masteropleiding

Een professionele masteropleiding (hbo) moet voldoen aan dezelfde niveau- en kwaliteitseisen als een universitaire masteropleiding. Na het behalen van de Master Jeugdzorg ben je bevoegd om de internationaal erkende titel Master of Arts (MA) te voeren. Deze titel is gelijkwaardig aan een mastertitel op universitair niveau.

Verschil hbo en wo

Het verschil met een wetenschappelijke master is dat een professionele masteropleiding aan een hogeschool praktijkgericht is. De beroepspraktijk en jouw professionele ontwikkeling vormen hierbij het uitgangspunt. Met behulp van toegepast onderzoek en beroepsgerichte opdrachten leer je om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken. Ook draag je bij aan het versterken van het beroep en de zorg in jouw organisatie.

SKJ geaccrediteerd

De Master Jeugdzorg van Hogeschool Leiden is geaccrediteerd door Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het Registerplein. Na afronding van de masteropleiding kun je de behaalde EC’s (European Credit) als registerpunten (voor bijscholing/nascholing/herregistratie) gebruiken.

Ben je nog niet geregistreerd in het SKJ? Dan kun je je na afronding van de opleiding onder bepaalde voorwaarden registreren als jeugd- en gezinsprofessional. Bekijk de voorwaarden op de website van het Kwaliteitsregister Jeugd.

foto van een klein meisje
Master Pabo les waarin docent student iets uitlegt
Afgestudeerd en dan?

Jouw toekomst

Na de master kun je:

 • Kinderen en jongeren met uiteenlopende behoeften en achtergronden begeleiden.
 • De leiding nemen over een proces en een effectieve situatieanalyse uit te voeren.
 • Praktijkgericht onderzoek opzetten in je organisatie.
 • Werken vanuit juridische kaders, richtlijnen en de beroepscode.
 • Een waardevolle bijdrage leveren aan beleids- en kennisontwikkeling en innovatie.
 • Collega’s of teams coachen en gesprekken leiden over morele dilemma’s uit het werkveld.
Checklist

Iets voor jou?

 • Je beschikt over een relevante bacheloropleiding en werkervaring in de jeugdzorg. En bent gericht op zoek naar verdieping en verbreding in je vakgebied.
 • Je bent op zoek naar een flexibel programma dat past bij jouw persoonlijke situatie en behoeften.
 • Onze Master Jeugdzorg past bij jouw loopbaandoelen en ambities in de jeugdsector.
 • Je wilt je inzetten in het verbeteren van hulp aan kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties.
master jeugdzorg 2 studenten deeltijdvariant in gesprek
Presentatie Wiep Staal master jeugdzorg

Dáárom Hogeschool Leiden

Voor deze opleiding ga je natuurlijk naar Leiden, omdat:

 • Leiden bekend staat om kwalitatief hoogwaardige scholing, vooral in onderwijs, cultuur en zorg. Lees meer over onze hogeschool.
 • Hogeschool Leiden een breed aanbod biedt in bij-, om- en nascholing.
 • De opleidingen kleinschalig zijn, met een open sfeer waar iedereen elkaar kent en individuele aandacht krijgt.
 • Bijscholing in Leiden het leren combineert met de historische en culturele rijkdom van de stad.
 • Leiden een gezellige stad is.

Veelgestelde vragen

Over deze studie
Hoelang duurt de masteropleiding?

De master is een tweejarige deeltijdopleiding. Na de opleiding ontvang je een diploma Master of Arts (MA).

Wanneer is de informatieavond?

Er zijn verschillende informatieavonden. Bekijk alle data en meld je aan.

Wanneer start de opleiding?

De opleiding start in september.

Wanneer moet ik me inschrijven?

De deadline voor deze studie is 31 augustus.

Hier lees je hoe het inschrijven voor deze master werkt.

Wat zijn de toelatingseisen?

Bekijk de toelatingseisen voor de opleiding. Hier vind je ook meer informatie over de aanmeldprocedure.

Wat zijn de kosten?

De hoogte van het collegegeld voor bachelor- en masteropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Kosten en vergoedingen.

Kosten voor literatuur bedragen in totaal ongeveer € 350,-. Tijdens de opleiding vindt verder een driedaagse studiereis naar een Europees land plaats, waarvoor de kosten ongeveer € 350,- zijn.

Levenlanglerenkrediet

Voor een deeltijdopleiding kom je niet in aanmerking voor reguliere studiefinanciering. Wel kun je in veel gevallen gebruik maken van het Levenlanglerenkrediet.

Welke faciliteiten zijn er?

Tijdens de Master Jeugdzorg kun je gebruikmaken van de faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo kun je terecht bij het Mediacentrum (zowel op locatie als online) voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken. Onze hogeschool bevindt zich midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er allerlei mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek.

Wat staat er in de Onderwijs- en examenregeling (OER)?
Algemeen
Kan ik de studie doen met een functiebeperking?

In de meeste gevallen kun je deze studie gewoon doen! De afdeling Student Support ondersteunt je hierbij: bekijk informatie of maak een afspraak.

We ondersteunen je bij bijvoorbeeld:

 • Motorische of zintuiglijke handicap
 • (Chronische) ziekte
 • Psychische klachten
 • Spraakstoornis
 • Dyslexie/dyscalculie
 • Autismespectrumstoornis
 • AD(H)D
Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Hogeschool Leiden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens: we voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en jouw rechten? Lees ons Privacy Statement.

Wat is het verschil tussen een hbo-master en wo-master?

Een wo-master is meer gericht op theorie, onderzoek en analytische vaardigheden. In een hbo-master staat de praktijk letterlijk dichterbij.

Lees meer over hbo-masters.

Twijfel je nog?

Stel je vragen tijdens de online informatieavond op dinsdag 19 november.

Meld je aan

Keuze gemaakt?

Je bent eruit: de Master Jeugdzorg past bij jou.

Schrijf je uiterlijk 31 augustus in

Ontmoet je docenten

Ingeborg Wegter

Docent
foto van Ingeborg Wegter

Jesse Roest

Docent-onderzoeker
Profielfoto Jesse Roest

Lianne Bonants

Docent Master Jeugdzorg
foto van Lianne Bonants

Renske de Boer

Docent Jeugdrecht
Profielfoto Renske de Boer

Wiep Staal

Docent Jeugdrecht
Wiep Staal

Kenniscentrum Samen Redzaam

Bij Hogeschool Leiden zijn meerdere lectoraten actief die met toegepast onderzoek bijdragen aan het onderwijsprogramma van de Master Jeugdzorg en actuele thema’s in de sector. De master werkt samen met het kenniscentrum Samen Redzaam. Het kenniscentrum focust op de bundeling van onderzoek en onderwijs; op de grensvlakken van zorg, welzijn, onderwijs en justitie.

Op deze grensgebieden valt veel winst te behalen. Juist daar kan verbetering, verbreding en verdieping plaatsvinden in het werk van de te onderscheiden beroepskrachten. Tijdens de opleiding heb je de kans om mee te werken aan de onderzoeks- en innovatieprojecten van de verschillende lectoraten binnen het kenniscentrum.

Kijk nog even verder

Master Jeugdzorg toch niet jouw ding?

Sociaal Werk

Voltijd
Lees meerover Sociaal Werk
Gesprek tussen een client en een sociaal werker van hbo-opleiding Social Work Hogeschool Leiden

Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs

Voltijd
Lees meerover Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs
Student praat met kind opleiding sociaal werk jeugd in onderwijs hogeschool leiden

Leraar Omgangskunde: Kopopleiding

Voltijd
Lees meerover Leraar Omgangskunde: Kopopleiding
Oudere studenten in de klas leraar omgangskunde kopopleiding hogeschool leiden