Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

Post-hbo
 • Duur: 24 Maanden
 • Start: september 2024
 • Kosten: € 3.450,-
 • Diploma CPION
Ik heb interesse

Kinderen leren de wereld, zichzelf en elkaar ontdekken door bewegen en spelen. Kinderen vroegtijdig kennis laten maken met voldoende en kwalitatief goed bewegingsonderwijs, geeft een positief effect op hun algehele ontwikkeling en gezondheid. Wil jij kinderen in beweging krijgen zowel binnen als buiten de gymzaal? Dan past de post-hbo leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs heel goed bij jou. 

Iets voor jou?

Je bent leerkracht in het primair onderwijs, hebt een pabo-diploma maar nog onvoldoende bevoegd voor het geven van het vak bewegingsonderwijs. Je bent gemotiveerd en hebt affiniteit met het vakgebied. Je wilt ontdekken hoe je veilig, betekenisvol en belevingsvol bewegingsonderwijs kunt geven aan alle groepen binnen het basisonderwijs.

Over de leergang

Na deze leergang mag jij jezelf vakspecialist noemen in bewegingsonderwijs. Je vervult hiermee ook een brugfunctie richting het bewegen in de klas/gymzaal of lekker in de buitenlucht. Je leert over de leerlijnen en ontdekt de bewegingsthema’s. Je verdiept je ook in veilig bewegen en het voorkomen van ongevallen. En begeleidt kinderen om op hun eigen niveau goed en verantwoord te bewegen. Tijdens het volgen van de leergang ben je tijdelijk bevoegd om bewegingsonderwijs te geven.

Inhoud programma
Drie centrale thema's

Je leert onder meer welke activiteiten je het beste kunt inzetten voor onder-, midden- en bovenbouwgroepen. Daarnaast verdiep je je in thema’s als veiligheid en het voorkomen van ongevallen. Zodat je als professional voor een veilige lesomgeving op je school kunt zorgen. En kinderen op hun eigen niveau goed en verantwoord laat bewegen. Het programma van de leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs gaat in op drie centrale thema’s: 

 1. het aanbieden van bewegingsactiviteiten en lessen bewegingsonderwijs;
 2. begeleiding en leerhulp
 3. maatwerk en visie. 

Tijdens de opleiding ga je aan de slag om je eigen vaardigheid te verbeteren. Je leert bewegingsactiviteiten op verschillende niveaus uit te voeren en te demonstreren. Ieder blok werk je aan verschillende studieopdrachten. Ook bevat elk blok een stagecomponent en een aantal toetsmomenten.

Opbouw programma

Het programma van de leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs bestaat uit drie blokken.

Blok 1 - aanbieden van activiteiten
De nadruk ligt op het aanbieden van een veelheid aan eenvoudige bewegingsactiviteiten. Ook ga je ervaren hoe je deze activiteiten aan kinderen van verschillende leeftijdsgroepen kunt presenteren en hoe je deze kunt organiseren. De volgende elementen komen aan bod: 

 • inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten; 
 • volgorde binnen de leerlijnen; 
 • differentiatie van bewegingsthema’s; 
 • 20 stagelessen in groepen 3 t/m 8.   

Blok 2 - begeleiding en leerhulp
Het lesgeven in het vak bewegingsonderwijs bestaat niet alleen uit het aanbieden van uitdagende en veilige bewegingssituaties voor kinderen. Kinderen moeten zich tijdens de lessen ook motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief op hun niveau kunnen ontwikkelen. In blok 2 ligt het accent op het leren en laten leren van kinderen in bewegingssituaties op verschillende niveaus: 

 • reguleren van het onderwijsproces; 
 • observeren, leerdoelen, leerhulp; 
 • ongevallen en veiligheid; 
 • 20 stagelessen in groepen 3 t/m 8.     

Blok 3 - maatwerk en visie
In voorgaande blokken heb je veel ervaring opgedaan in het bedenken, geven en aanpassen van bewegingsonderwijs aan basisschoolleerlingen. Als vakspecialist functioneer je daarnaast ook als lid in het team van de basisschool. Daarom komen in blok 3 de volgende thema’s naar voren: 

 • onderwijsconcepten en planning; 
 • 30 stagelessen (waarvan 50% in groepen 7/8); 
 • ontwerpen van bewegingssituaties; 
 • bewegingsonderwijs en zorgverbreding   

In alle blokken zijn extra opdrachten voor het bewegen in de schoolomgeving. Naast het verzorgen van een verantwoord beweegaanbod tijdens de lessen bewegingsonderwijs, ben jij als vakspecialist ook verantwoordelijk voor het beweegaanbod in de school buiten de muren van de gymzaal/het sportveld. Je bent een aanjager in ‘bewegen in de schoolomgeving’, organiseert verschillende BISO-activiteiten en presenteert deze in een portfolio: 

 • Positieve gezondheidseffecten benadrukken; 
 • Samenwerking met gemeente buurt- en sportverenigingen; 
 • Bevorderen van sportdeelname; 
 • De schooldag gebruiken om op bewegende wijze actief te leren. 

Toetsing: 

Elk blok toetsen we op verschillende wijze: 

 • Eindgesprek (blok 3); 
 • Toetsing van portfolio en bijbehorende opdrachten (alle blokken) ; 
 • Opdrachten (alle blokken); 
 • Eigen vaardigheid (alle blokken). 
Werken aan je eigen vaardigheid

Als vakspecialist werk je tijdens de blokken aan je eigen vaardigheid. Het kunnen bieden van een inspirerend voorbeeld aan de doelgroep is één van de landelijke eisen van de leergang. Als vakspecialist bewegingsonderwijs zal je een aantal basisvaardigheden leren beheersen. Ook ontwikkel je tijdens de cursus hulpverleningsvaardigheden. Deze zijn essentieel om veilige lessen te kunnen geven. Daarnaast vereist deelname aan deze opleiding een goede basisfitheid. Gedurende de opleiding verzorg je wekelijks enkele uren les in de gymzaal. En neem je elke week deel aan een vier uur durende les waarin we matig tot intensief bewegen (met name tijdens het onderdeel eigen vaardigheid). Dat betekent voor veel cursisten dat de intensiteit waarin ze bewegen toeneemt ten opzichte van het huidige beweegpatroon. We raden dan ook een gezonde fysieke gesteldheid aan voor het succesvol afsluiten van deze leergang. 

Werkvormen

Een deel van de contacturen besteden we aan voorbeeldvaardigheid. Tijdens de leergang werken we met moderne media via video-feedback en video-analyse. Studenten kijken naar elkaar en je beoordeelt elkaar ook. Ook ga je bij elkaar op stagebezoek. Je zorgt zelf voor deze stageplek (op je eigen school of een andere basisschool). Houd er rekening mee dat je aan verschillende groepen les gaat geven.

Handig om te weten
Over de stage

We weten uit ervaring dat het soms een heel gepuzzel is om naast een (fulltime) baan aan de verplichte stage te voldoen. Dit vraagt om bereidheid van de school waar je werkt en van leidinggevenden. Zeker als er meerdere groepsleerkrachten tegelijkertijd de opleiding volgen. Het is daarom heel belangrijk dat je de medewerking van de school en leidinggevende hebt. 

Intakegesprek

Voordat je start met de opleiding plannen we een intakegesprek in met jou en iemand van het management van de school. In dit gesprek ligt de focus op het gelijkstemmen van de verwachtingen. We raden aan om voorafgaand aan de intake met je schoolleiding in gesprek te gaan over wat je nodig hebt om de opleiding goed te kunnen volgen.

Toestemming filmopnamen

Het is van belang dat je mag filmen op de stageschool. Voor deze opleiding wordt, voor alle drie de blokken, gevraagd om filmopnames van bepaalde (delen van) lessen te maken en (digitaal) in te leveren bij de docent.  

Al in het bezit van een deelcertificaat

Heb je al deelcertificaten behaald bij een gecertificeerde opleiding (aangesloten bij Stichting Post hbo)? Dan is het mogelijk om direct bij ons in te stromen. Heb je de blokken gevolgd aan een niet-gecertificeerde opleiding, dan is een assessment verplicht. De kosten hiervoor zijn € 225,-. 

studenten_specialist_sportieve_en_gezonde_school.

Na afronding

 • mag je bewegingsonderwijs geven in de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs.
 • kun je lessen bewegingsonderwijs en bewegingsactiviteiten inrichten, instrueren en organiseren.
 • kun je leerdoelen en leerhulp binnen beweegsituaties bepalen.
 • kun je bewegingsgedrag observeren en bewegingssituaties reguleren.
 • heb je kennis van: (vak)onderwijsconcepten en planning, bewegen in andere contexten, collegiale consultatie, motorische remedial teaching en ongevallen en veiligheid.
 • ben je aanjager van bewegen in en rondom de school.
 • heb je kennis van BISO (bewegen in de schoolomgeving). 

Puur praktisch

Studieduur en -investering

De leergang duurt 24 maanden in deeltijd. Ieder blok beslaat +/- 8 maanden. De studieomvang is 600 uur. Meer over de invulling van deze uren lees je onder 'Inhoud programma'. Wil je alleen een los blok volgen, neem dan even contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Bel ons: 071-51 88 726. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook.

Rooster en lesdag

Deze opleiding zal in september 2024 van start gaan en duurt in zijn geheel 24 maanden. Het rooster is op dit moment nog niet bekend. Je kunt uitgaan van lesdagen op woensdagmiddag van 14.00-18.00 uur (onder voorbehoud), waarbij ieder blok bestaat uit 56 contacturen. 

 

Kosten en vergoedingen

De totale kosten voor deze leergang bedragen €3.450,- voor 24 maanden.  De drie blokken zijn ook los te volgen. De kosten van blok 1 en 2 bedragen ieder €1.670,- en voor blok 3 zijn de kosten €1.790,-.

Subsidie

Verdere informatie volgt nog.

Locatie

Deze leergang wordt gegeven in de gymzaal van Hogeschool Leiden. Soms maken we ook gebruik van een locatie vlakbij Hogeschool Leiden.

Algemene voorwaarden

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen en maatwerktrajecten gelden de algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Keuze gemaakt?

Leuk! We kijken uit naar je komst. De eerstvolgende Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs start in september.

houd mij op de hoogte

Vragen of even sparren?

Voor vragen, meedenken en meer informatie staan wij je graag te woord. Bel met onze experts van Centrum onderwijs & innovatie Leiden op 071-51 88 726. Of stuur een e-mail naar [email protected].

Bekijk onze LinkedInpagina

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Werk je in het onderwijs en wil je je verder ontwikkelen? Centrum onderwijs & innovatie Leiden (COIL) verzorgt nascholing, advies en begeleiding voor leraren, docenten, teams en leiders in het onderwijs. Wij staan voor een duurzame ontwikkeling van het onderwijs. Dat betekent dat we ons richten op dat wat echt belangrijk is en dat we samen met jou tot oplossingen komen die jou en jouw team verder brengen, nu én in de toekomst.

Meer over Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Blijf op de hoogte

Mis de nieuwsbrief van het Centrum onderwijs & innovatie Leiden niet!

Meld je aan

Kijk nog even verder

Bewegend Leren

Maatwerk
Lees meerover Bewegend Leren
Springen in de klas mppo

Specialist Sportieve en Gezonde School

Bachelor / post-hbo
Lees meerover Specialist Sportieve en Gezonde School
studenten_specialist_sportieve_en_gezonde_school.

Outdoor Living and Learning Academy (OLLA)

Maatwerk / incompany
Lees meerover Outdoor Living and Learning Academy (OLLA)
Kind speelt met bladeren

Algemene voorwaarden

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen en maatwerktrajecten gelden de algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.