Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Biostimulanten: van bol tot bodem

De roep om verduurzaming in de bollensector is groot. De sector streeft ernaar om in 2030 minder afhankelijk te zijn van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen. Alternatieve methoden en technieken zullen in de komende jaren ontwikkeld en onderzocht moeten worden. Een voorbeeld daarvan is de inzet van biostimulanten. Biostimulanten kunnen microbiële, niet microbiële stoffen of combinaties van beide bevatten. De werking van deze producten kan zich zowel op de bodem als de plant richten. Dit gebeurt door het gebruik van nutriënten door de plant efficiënter te maken en de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem te vergroten.

Leiden Centre for Applied Bioscience

studenten in laboratorium, witte jassen en brillen, een studente schenkt vloeistof in pipet

Ons doel

In voorgaande projecten zijn methoden ontwikkeld waarmee met behulp van de inzet van DNA-technologie aan de ene kant ziektedruk in kaart gebracht kan worden en aan de andere kant de effecten van teeltmaatregelen op de bodembiodiversiteit. In het project “Biostimulanten van bol tot in de bodem uitgezocht” gaan we deze methoden combineren om het effect van biostimulanten meetbaar te maken.
We richten ons specifiek op de tulpenteelt waarbij we ons aansluiten bij lopende praktijkproeven en pilots.

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van bodemweerbaarheids- en gezondheidsindexen op basis van de metagenomics analyse van de bol en de bodem. We willen nagaan in hoeverre meetgegevens kunnen dienen als basis voor adviezen over de toepassing van biostimulanten bij de teelt van tulpen.

Samenwerking

In het project gaan we de samenwerking aan met partijen die elkaar aanvullen op het gebied van innovaties in de bollensector. In de eerste plaats worden de eindgebruikers (tulpentelers) actief betrokken bij het project. Daarnaast werken we samen met bedrijven die producten en adviezen leveren ter verbetering van de weerbaarheid van bol en bodem. Kennisinstellingen zorgen voor aanvulling van de aanwezige expertise. Het consortium heeft een groot netwerk waardoor de kennis en innovaties die uit het project voortkomen breed gedeeld kunnen worden met de sector.

Projectinformatie

Type project

RAAK-Mkb

Looptijd

2022-2024 

Status

Lopend

Onderzoeksgroep(en)

Metagenomics, Bio-informatica

Projectleiding

Arjen Speksnijder , Floyd Wittink

Partner(s)

Agri Treat Projects B.V., BaseClear B.V., Bionomic B.V., Bulb Quality Support B.V., C.J. Huiberts en Zn., Intermediair Groep Holland B.V., Koppert B.V., LIOS, Salmon B.V., Stichting Naturalis Biodiversity Center, Stichting Vertify, Universiteit Leiden.

Onderzoeker LCAB bekijkt met glimlach resultaat in laboratorium