Hogeschool Leiden

Hoe begeleid en introduceer je intervisie op je werkplek?

 • Training
 • Verpleegkunde
 • Datum: op aanvraag
 • Duur: 1 dag
 • Nederlandstalig
 • Bewijs van deelname

In het kort

Intervisie is een manier om samen met collega’s te leren van vragen, ervaringen en problemen uit de dagelijkse praktijk. Het draagt bij aan collegialiteit, arbeidscultuur, kwaliteit van zorgverlening en een klimaat waarin leren centraal staat. Hoe haal je nu het maximale uit zo’n intervisiebijeenkomst? En wat zijn kenmerken van goede begeleiding? Deze training biedt jou de kans je te ontwikkelen als intervisiebegeleider. Vanuit een ‘train de trainer principe’ leer je in deze eendaagse training aan welke voorwaarden begeleiding moet voldoen en hoe je intervisie krachtig introduceert. Ook leer je hoe je intervisie terug laat keren als vast onderdeel in de professionele samenwerking, welke lastige reacties je hierbij kan tegenkomen en hoe je hier mee omgaat.

Voor wie is deze eendaagse training bedoeld?

De training is toegankelijk voor zorgprofessionals die ervaring hebben met intervisie en voor zichzelf een rol zien in het zelf begeleiden en introduceren van intervisie op de werkplek.   
 
Ben jij verpleegkundige? Voor deze cursus is het mogelijk om in het V&VN kwaliteitsregister per intervisiemoment één punt op te voeren als “overige deskundigheid bevorderende activiteiten”. 

Bij- en nascholingen Verpleegkunde

Het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV), onderdeel van Hogeschool Leiden, biedt verschillende verpleegkundige cursussen, trainingen en masterclasses aan die inspelen op de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Ook is het mogelijk om een maatwerktraject samen te stellen gericht op de scholingsbehoefte binnen uw organisatie. Verder hebben wijkverpleegkundigen de optie om deel te nemen aan het Leernetwerk Wijkverpleging.

Benieuwd naar wat het CBNV voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met hoofd CBNV Diana van der Boon, e: [email protected], t: +31(0)6 1158 5726.

Wat biedt de training je en wat ga je doen?

Hoe kun jij zelf intervisie introduceren, uitrollen en begeleiden in de dagelijkse praktijk? Dat is de focus van deze eendaagse training. Jouw ontwikkeling als intervisiebegeleider staat centraal. De training bouwt voort op jouw al eerder opgedane ervaringen met en kennis van intervisie. Je verdiept en vergroot je kennis en vaardigheden.Samen met andere cursisten inventariseer je hoe je dit bereikt, waarbij je interactief aan de slag gaat met verschillende onderwerpen als leerpunten, kwaliteiten, ontwikkelpunten, weerstand en randvoorwaarden.

Tijdens deze eendaagse training vind je een passend antwoord op vragen als:  

 • wat zijn jouw leerpunten met betrekking tot de drie rollen (inbrenger, voorzitter en deelnemer) die je kunt aannemen tijdens een intervisiebijeenkomst?  
 • welke kwaliteiten heb je en wat zijn je ontwikkelpunten als intervisiebegeleider?  
 • wat zijn de voorwaarden van een goede introductie? 
 • welke lastige reacties kun je verwachten bij het introduceren en invoeren van intervisie? 
 • hoe laat je intervisie als vast onderdeel terugkeren in de professionele samenwerking?  
 • hoe zou je willen bijdragen aan het vergroten van deskundigheid en professionaliteit van individuele collega’s en je team als geheel?  

Na afronding van de cursus ben jij in staat: 

 • zelfstandig intervisiebijeenkomsten te begeleiden met gebruikmaking van de gecombineerde incidentmethode
 • verantwoorden op welke wijze je intervisiebijeenkomsten kunt introduceren en uitrollen op de afdeling

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering en ondersteunt daarmee de professionalisering binnen de afdeling of organisatie. Tijdens intervisie wordt uw werknemer zich bewust van het effect van eigen opvattingen, overtuigingen en handelswijzen in het werk. Die bewustwording speelt een cruciale rol in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het werk.

Positieve effecten van intervisie

Intervisie kan positief bijdragen aan het leerklimaat, de collegialiteit, arbeidscultuur en de kwaliteit van zorgverlening binnen uw instelling. Het kan leiden tot een prettigere werkomgeving waarin uw werknemer met een verruimd perspectief op een meer reflectieve manier te werk gaat. 

Vraagstukken gemakkelijker bespreekbaar maken

Het openlijk delen van inzichten, uitwisselen van nieuwe mogelijkheden en het stellen en beantwoorden van verdiepende vragen, kan er voor zorgen dat de essentie van een vraagstuk (sneller) naar voren komt. Intervisie is dan ook een middel om vraagstukken gemakkelijker bespreekbaar te maken en samen op te lossen. Dit kan nodig zijn voor het realiseren van noodzakelijke verbeteringen in de organisatie of afdeling.

Op constructieve wijze inzicht krijgen in eigen functioneren, nieuwe paden verkennen, handelingswijzen verkrijgen en daarin gefaciliteerd worden geeft uw werknemer meer verdieping, voldoening en erkenning in de dagelijkse praktijk. Deelname aan de training kan leiden tot werknemers die zelfstandig de leiding nemen in het terug laten keren van intervisie als vast onderdeel in de professionele samenwerking.

De training 'Hoe begeleid en introduceer je intervisie op je werkplek' vindt plaats onder begeleiding van Sandra Heijnen. 

Meer over Sandra Heijnen

Sandra is werkzaam als verpleegkundige in een ziekenhuis, als docent op Hogeschool Leiden, als trainer bij CBNV en als zelfstandig coach. Ze heeft een passie voor coaching en persoonlijke ontwikkeling. Kenmerkend voor Sandra is een intermenselijke stijl, waarbij ‘plezier’ en ‘leren door te doen’ voorop staan. Ze vindt het belangrijk om samen op pad te gaan en de cursisten zelf te laten ontdekken en ervaren waar bij hen groeimogelijkheden zijn. En hoe ze dit vervolgens toe kunnen passen in de praktijk. Ze stimuleert hierbij bewustwording van eigen kennis en kunnen, reikt handvatten aan en stuurt bij wanneer dat nodig is.

Vergelijkbare scholingen

Jezelf verder ontwikkelen als zorgprofessional? Vanuit het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV) bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Denk aan Begeleide Intervisiebijeenkomsten of de eendaagse training Evidence Based Practice: Ontwikkel een goed protocol en krijg je collega's mee. Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht.  

Praktische informatie

Interesse in een training ‘Hoe begeleid en introduceer ik intervisie op mijn werkplek’ binnen jouw team of organisatie? We bieden deze cursus op maat voor jouw organisatie aan. 

Duur
Een dag (9:00 – 16:30 uur), mogelijkheid tot maatwerk. 

Kosten en planning
Tijdens een kennismakingsgesprek wordt de scholingsbehoefte en worden de voorwaarden geïnventariseerd en geconcretiseerd. Op basis hiervan volgt een programma en offerte op maat. Bij akkoord maken we samen een bijpassende planning. 

Online of fysiek
De training wordt – zolang de coronamaatregelen dit toelaten - op locatie van de organisatie verzorgd. 

Accreditatie en certificaten 
Voor deze training is het mogelijk om in het kwaliteitsregister één punt op te voeren als “overige deskundigheid bevorderende activiteiten”. Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een bewijs van deelname van Hogeschool Leiden. 

Verplichte literatuur 
Er is geen verplichte literatuur voor deze training, het CBNV voorziet in materialen. 

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Diana van der Boon, hoofd CBNV.