Onderzoek lectoraat Metabolomics via LC-MS

Over het lectoraat

Het lectoraat Metabolomics gebruikt en ontwikkelt nieuwe analytische methoden om complexe vragen met gedetailleerde chemische informatie te beantwoorden. De focus ligt daarbij met name op de thema's personalized medicine, voeding en biodiversiteit. Het lectoraat is onderdeel van de faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden. De hogeschool werkt hierbij nauw samen met Universiteit Leiden en diverse partners uit het werkveld. Meer hierover lees je onder het kopje Kenniskring.

Samenstelling team

Het lectoraat Metabolomics staat onder leiding van lector Peter Lindenburg, die tevens een aanstelling heeft als universitair docent bij de vakgroep Analytical BioSciences & Metabolomica (groep Thomas Hankemeier), onderdeel van Systems Biomedicine and Pharmacology, onderdeel van Leiden Academic Center for Drug Research van Universiteit Leiden. André van Roon en Alphert Christina vervullen binnen het lectoraat de rol van docent-onderzoeker.

Kenniskring

In de kenniskring van het lectoraat werken lectoren, onderzoekers, docenten, studenten en professionals uit het werkveld samen aan het vergroten van de kennis op het gebied van metabolomics en het toepassen ervan. Op dit moment is er een actieve samenwerking met Division of Analytical BioSciences / Cluster System Pharmacology, (Leiden Academic Centre for Drug Research, Leiden University), het Centre of Expertise Genomics Generade, het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek van Hogeschool Leiden (lector Willem van Leeuwen) en FG Food Labs (Dr. Danny Dukers).